Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nordmenn på utslippstoppen

Visste du at det tar en gjennomsnittsnordmann 1 dag å slippe ut like mye CO2 som en gjennomsnittsperson i Somalia og Afghanistan gjør på et helt år? 
Visste du at det tar en gjennomsnittsnordmann 1 dag å slippe ut like mye CO2 som en gjennomsnittsperson i Somalia og Afghanistan gjør på et helt år? 


Framtiden i våre hender har gått gjennom FN-statistikk og sammenlignet nordmenns CO2-utslipp med andre folks utslipp. I gjennomgangen fremkommer det blant annet at
 • Det tar en gjennomsnittsnordmann 8 dager å slippe ut like mye CO2 som en gjennomsnitts person i verdens 49 fattigste land (Minst utviklede land (MUL) ) gjør på et helt år. De 785 millioner menneskene som bor i MUL-land bidrar så godt som ingenting til klimaendringene, men de er blant de aller mest sårbare for klimaendringene.
 • CO2-utslippene per innbygger i G77-landene (en av de store forhandlingsblokkene under klimaforhandlingene) utgjør 27 prosent av gjennomsnittsutslippet til nordmenn – 2,5 tonn CO2 mot Norges 9,3 tonn CO2. Hvis Kina holdes utenfor beregningen er gjennomsnittsutslippet til G 77 landene på 1,7 tonn CO2 per innbygger.
 • De gjennomsnittelige CO2-utslippene til land i Afrika er på 1,1 tonn CO2 per innbygger. Dette gjennomsnittet dras kraftig opp av Sør-Afrika med nesten 50 millioner innbyggere som nesten har norske utslippsnivåer per innbygger. Uten Sør-Afrika er de norske utslippene nesten 14 ganger høyere per innbygger enn de afrikanske.
 • Ca 5,7 milliarder mennesker lever i land hvor gjennomsnittsinnbyggeren slipper ut mindre CO2 enn oss  - eller 86 prosent av verdens befolkning.nepalsammen490
 • Nordmenn har 35 ganger høyere utslipp per innbygger enn innbyggerne i Bangladesh, og det tar gjennomsnittsnordmannen bare 10 dager å slippe ut like mye CO2 som en innbygger i Bangladesh gjør i løpet av et helt år. Med sine 156 millioner innbyggere bidrar Bangladesh totalt sett mindre til klimaendringene enn 4,6 millioner nordmenn. Men konsekvensene av klimaendringene er allerede alvorlige i Bangladesh. Store flommer med ødeleggende effekt på folks livsgrunnlag kommer stadig oftere.
 • En nordmann bruker 51 dager på å slippe ut de samme mengdene CO2 som en gjennomsnittlig inder gjør i løpet av et helt år. India har 18 prosent av verdens befolkning, men slipper bare ut 5 prosent av verdens CO2. Samtidig er det sterk vekst i CO2-utslippene i India, og totalutslippet har bare på to år økt med nesten fire ganger Norges samlede utslipp. Det økte med 167,4 millioner tonn fra 2004 til 2006, mens Norges totale CO2-utslipp i 2006 var på 43,3 millioner tonn CO2.
 • En nordmann bruker 73 dager på å slippe ut CO2 tilsvarende det en brasilianer gjør i løpet av et helt år.
 • En nordmann bruker 181 dager på å slippe ut det samme som en kineser. Det er imidlertid slik at Norge importerer stadig mer av sine forbruksvarer fra Kina. Utslippene knyttet til produksjonen av disse forbruksvarene, bokføres på kinesernes klimaregnskap.
 • Verdens totale CO2-utslipp er på nesten 29 milliarder tonn CO2. En gjennomsnittlig verdensborger slipper ut ca 4,4 tonn CO2 i løpet av et år. Det tar en gjennomsnittsnordmann 164 dager (ca 5 og en halv måned) å forbruke like mye CO2 som verdensgjennomsnittet gjør på et helt år.


Framtiden i våre hender krever klimarettferdighet. Det innebærer at
 • Man bør i større grad ta hensyn til utslipp per innbygger når utslippsforpliktelser fordeles.
 • Rike land som Norge med et skyhøyt CO2-utslipp per innbygger må gå foran og kutte CO2-utslippene på hjemmebane med 40 prosent innen 2020, for å unngå en global økning av gjennomsnittstemperaturen med over to grader. Rike land må være rolleforbilder og begynne å kutte selv. Ikke fordi at det alene løser problemene, men fordi det er nødvendig for å få mellominntektslandene, inkludert Kina, til å være med. Det er dette som blir den viktigste oppgaven i post-Kyoto perioden – å få de rike til å begynne, samtidig med at de andre (utviklingslandene) forplikter seg til å bli med etter hvert som de blir rikere og får høyere utslipp.
 • At Norge og den rike verden må sikre fattige mennesker rett til utvikling. MUL-landene (vi har i denne gjennomgangen sett at nordmenn har 47 ganger høyere CO2-utslipp enn gjennomsnittet av innbyggerne i MUL-land) må få lov til å konsentrere innsatsen om å skape utvikling og øke sin tilgang på energi. Da må de ha tilgang til og finansiering av klimavennlig teknologi, slik at de ”hopper over” vårt karbonintensive utviklingstrinn.
 • Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte klimaendringene som Norge og de andre rike landene har hovedansvaret for. Derfor er det rimelig at vi forplikter oss til massive overføringer fra rike til fattige land til tilpasningstiltak for å betale vår klimagjeld og erstatte skadene.

pdf   Vil du ha flere tall, last ned hele notatet "Nordmenns CO2-utslipp" (296.77 kB)