Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mindre arbeid gir mindre klimagassutslipp

De siste 30 årene har timelønnen økt med 65 prosent, regnet i kjøpekraft. Kunne det vært en idé å erstattet noe av lønnsveksten med mer fritid? Det ville gitt reduserte klimagassutslipp - og kanskje et mindre stressende liv.
De siste 30 årene har timelønnen økt med 65 prosent, regnet i kjøpekraft. Kunne det vært en idé å erstattet noe av lønnsveksten med mer fritid? Det ville gitt reduserte klimagassutslipp - og kanskje et mindre stressende liv.

Mindre arbeid vil gi oss mer fritid - som for eksempel kan brukes til å gå på ski på Finse. (Foto: Espen Faugstad/flickr)Mindre arbeid vil gi oss mer fritid - som for eksempel kan brukes til å gå på ski på Finse. (Foto: Espen Faugstad/flickr)
Det er ikke mange år siden det å dra på sydentur hver sommer var forbeholdt de rikeste. I dag kan de fleste gjøre det. Å kjøpe en ny tv var noe en måte spare lenge til. I dag er det annerledes. Dette har skjedd fordi timelønnen har økt voldsomt de siste årene, samtidig som prisene på en rekke varer og tjenester har sunket. Vi har rett og slett fåt mer penger å bruke.

Mer penger å bruke fører som regel også til høyere forbruk, som igjen fører til økt press på jordens ressurser. Kunne det ikke vært lurt å erstatte noe av lønnsveksten med mer fritid?

Flere forskningsrapporter konkluderer nemlig med at dersom vi tar ut økt produktivitet i redusert arbeidstid istedenfor økte inntekter og forbruk, vil det gi reduserte klimagassutslipp - i tillegg til redusert tidspress. Framtiden i våre hender oppfordrer derfor fagforeningene i årets lønnsoppgjør til å kreve mer fritid framfor økt lønn.

Denne oppfordringen er langt på vei i tråd med Arbeiderpartiets program for perioden 2009-2013. Her heter det blant annet:

«For flertallet i den vestlige verden er ikke vekst i materielt forbruk like viktig for vår livskvalitet som tidligere.» Derfor tas det til orde for blant annet «kortere arbeidstid, mer ferie, bedre permisjonsordninger eller økt etterutdanning.»

– Det er vanskelig å få til denne type arbeidstidsreformer hvis ikke fagbevegelsen er med, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.


Fra 1980 til 2010 har norske arbeidstakere tatt ut nesten hele produktivitetsveksten i stadig økende forbruk, pdf viser nye tall fra Framtiden i våre hender . Dette har skjedd, til tross for at vekst i materielt forbruk neppe er like viktig  for økt livskvalitet  som tidligere. 

Ny svensk forskning viser at hvis halvparten av svensk produktivitetsvekst framover tas ut i redusert arbeidstid, vil svenskene kunne jobbe 30 timers uker i 2040, samtidig som energibruken er 18 prosent lavere enn den ville vært hvis hele produktivitetsveksten ble tatt ut i økt lønn og forbruk.

– Dette er svært interessante tall, og viser at redusert arbeidstid kan være en del av klimaløsningen. Ofte oppfattes klimaløsninger som offer og vondt og vanskelig, men dette tiltaket er både behagelig og effektivt på en gang! Dette er også en glimrende måte for fagbevegelsen å jobbe med klimautfordringen på, sier Arild Hermstad.

Aftenposten har også snakket med LOs sjeføkonom Stein Reegård som har regnet ut at dersom all vekst i reallønnen fra 1981 til 2011 hadde vært tatt ut i mer fritid, kunne vi klart oss med å jobbe tre dager i uken, viser utregningene fra LO. Med lønnsnivå som i 1981 kunne Norge lett ha innført sekstimersdagen.

Framtiden i våre hender har tidligere gjort en undersøkelse gjennom MMI som viser at en stor del av de fagorganiserte, ønsker seg mer fritid framfor vekst i kjøpekraften.

– Disse tallene kan tyde på at ledelsen i fagforeningene undervurderer alternative lønnkrav inn i lønskampen. Folk er også opptatt av å slippe ut av tidsklemma og ha mer tid til venner og familie, sier Hermstad.

Mindre arbeid vil bety mindre penger til forbruksvarer.

– Hvis folk hadde tatt ut lønnsveksten i kortere arbeidstid, var det nok få som ville hatt råd til en fin ny hytte. En må velge mellom mer fritid eller materielle goder, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til Aftenposten. 

I rapporten fremkommer det at Arbeiderpartiet setter redusert arbeidstid på dagsorden i sitt partiprogram. Det står blant annet at "partene i arbeidslivet bør legge til rette for at økt produktivitet bør kunne tas ut gjennom for eksempel  kortere arbeidstid, mer ferie, bedre permisjonsordninger eller økt etterutdanning"

– Arbeiderpartiet har allerede svært lovende formuleringer om behovet for arbeidstidsreduksjon i partiprogrammet sitt. Vi håper denne nye forskningen kan bidra til at Ap får ny giv i forhold til å jobbe for redusert arbeidstid, sier Hermstad.

pdf Les hele gjennomgangen av forskning på sammenhengen mellom redusert arbeidstid og reduserte klimagassutslipp