Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Miljøskadelige avgiftslettelser 2004

De grønne avgiftene er redusert med 5,5 mrd kroner siden 2001, viser ny oversikt fra Framtiden i våre hender.

De grønne avgiftene er redusert med 5,5 mrd kroner siden 2001, viser ny oversikt fra Framtiden i våre hender.

En gjennomgang fra Framtiden i våre hender viser at de grønne avgiftene er blitt redusert med ca 5,5 mrd kroner siden 2001. Hvis vi tar mål av oss å skape et samfunn der det lønner seg å leve miljøvennlig og der det  er dyrt å forurense, er dette en utvikling på ville veier.

Prisene er blant de tingene som påvirker forbruksmønsteret vårt mest. Fra et økologisk synspunkt er det derfor ønskelig at de produktene som fører til store miljøbelastninger blir dyrere og at de som belaster miljøet lite blir billigere. Å endre prisrelasjonene gjennom ”grønne ” avgifter er det enkleste og minst byråkratikrevende politiske grepet som kan gjøres for å påvirke forbruket i mer miljøvennlig retning.

En gjennomgang fra Framtiden i våre hender viser at de grønne avgiftene er blitt redusert med ca 5,5 mrd kroner siden 2001. Dette skyldes bortfallet av passasjeravgiften på fly, redusert el-avgift for husholdningene og reduserte drivstoffavgifter. Dette står i sterk kontrast til regjeringens uttalelser om at de ønsker å bruke økonomiske virkemidler for å styre miljøpolitikken i riktig retning. I Nasjonalbudsjettet for 2004 står det at ”Regjeringen vil videreføre grønne skatter og avgifter, og kontinuerlig vurdere innføring av nye” og det er også henvist til OECD som anbefaler å styrke bruken av økonomiske virkemidler. I dag (mai 2004) tilsvarer Norges miljørelaterte avgifter 2,6 prosent av BNP, mens de grønne avgiftene utgjorde 3,1 prosent i 2001 og 3,5 prosent i 1994.

pdf  Les hele arbeidsnotatet "Grønne avgifter i miljøpolitikken" her