Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Lite etikk på timeplanen

Studenter ved Handelshøyskolen i Bodø lærer mest om etikk. Det viser vår gjennomgang av undervisningen ved 11 høyskoler og universiteter. De fleste av landets økonomistudenter lærer minimalt om etikk og samfunnsansvar.
Studenter ved Handelshøyskolen i Bodø lærer mest om etikk. Det viser vår gjennomgang av undervisningen ved 11 høyskoler og universiteter. De fleste av landets økonomistudenter lærer minimalt om etikk og samfunnsansvar.
lite etikk på timeplanen.jpg
Høyskolen i Bodø har mest etikkundervisning, både på bachelor- og masternivå.
(Foto: Høyskolen i Bodø)

Etiske overtramp begås i næringslivet, både i det private og i det offentlige. Korrupsjon, miljøkriminalitet, barnearbeid og andre etiske brudd har blitt avslørt. De ansattes utdannelse danner mye av grunnlaget for  beslutninger de tar. Framtiden i våre hender har derfor undersøkt i hvilken grad etikk står på timeplanen, som obligatorisk fag eller valgfag, ved 11 økonomiske-administrative høyskoler og universiteter i Norge.

Bodø best på etikk
Handelshøyskolen i Bodø er høyskolen med mest etikk i undervisningen, både på bachelor- og masternivå. Norges Handelshøyskole i Bergen og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås har noe etikk i undervisningen på begge nivåer, og får godkjent. Handelshøyskolen BI har noe etikk undervisning på masternivå, men tilbyr litt overraskende ikke noe obligatorisk etikkfag på bachelornivå. Det til tross for at BI har flere etikkprofessorer, og at flere av skolens rektorer har snakket varmt om hvor viktig etikken er. Universitetet i Agder får godkjent på bachelornivå. Alle de andre økonomisk-administrative høyskolene og universitetene får stryk i denne undersøkelsen.

Det betyr at de fleste av landets økonomistudenter, som i fremtiden kommer til å innta mange av topposisjonene i næringslivet og det offentlige, har minimalt med etikk i undervisningen – verken som obligatorisk fag eller som del av andre fag.

Obligatorisk etikk
Framtiden i våre hender anbefaler at alle økonomisk-administrative høyskoler innfører obligatoriske kurs i etikk og samfunnsansvar på bachelor- og masternivå. Vi mener dessuten det er viktig at bedrifter sørger for å ha en arbeidsstokk med et bredt spekter av utdannelser - slik blir bedriftene mindre sårbare for én faggruppes mangelfulle kunnskaper.

pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Lite etikk i norske økonomistudier". 370.01 Kb

Les "Ikke bestått i ansvar" i Aftenposten 30.11.08.