Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Like store utslipp fra privatbil og fly

Framtiden i våre hender har sammenlignet klimagassutslippene fra nordmenns flyreiser med utslippene fra den norske personbilparken, og funnet ut at klimapåvirkningen er nesten lik.
Framtiden i våre hender har sammenlignet klimagassutslippene fra nordmenns flyreiser med utslippene fra den norske personbilparken, og funnet ut at klimapåvirkningen er nesten lik.

fly.jpg

Nylig kom det en rapport fra CICERO Senter for klimaforskning som konkluderte med at verdens bilpark er blitt så stor at utslippene fra dagens veitrafikk har en seks ganger sterkere effekt på global temperatur enn verdens flytrafikk. Sammenligner man nordmenns fly- og bilutslipp ser tallene helt annerledes ut. Klimapåvirkningen fra nordmenns flyreiser tilsvarer 6,12 millioner tonn CO2, mens klimapåvirkningen fra den norske personbilparken tilsvarer 6,36 millioner tonn CO2.

-Selv om flytrafikken ikke er den store utslippssynderen på verdensbasis, slik som CICERO-studien viser, er utslippene fra nordmenns flyreiser høyst relevant når vi skal se på hva nordmenn kan gjøre for å begrense klimaendringene. Vi skal verken frede veitrafikken eller flytrafikken, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad. 

I følge forskere ved Universitetet på Lund  er det bare 2-3 prosent av verdens befolkning som flyr. Nordmenn tilhører denne lille grupperingen: I følge en studie av 15 vesteuropeiske land fra Cranfield University (på oppdrag fra Avinor) flyr nordmenn suverent mest innenriks per innbygger. Vi flyr nesten tre ganger så mye som svenskene (på tredjeplass i sammenligningen) og fire ganger så mye som finnene (på sjetteplass). Utenriks er vi, i følge den samme undersøkelsen, i midtsjiktet blant vesteuropeiske land. 

-Det er viktig å følge luftfarten nøye, fordi det er en bransje i eksepsjonell vekst. Nordmenn reiser tre ganger så mye med fly (målt i personkm) nå som i 1990  og klimagassutslippene fra luftfart i EU vokste med 87 prosent mellom 1990 og 2004. Politikerne må få på plass avgifter som stopper veksten i luftfarten samtidig som de innenriks må få på plass høyhastighetsbaner, avslutter Hermstad. 

pdf  Les hele arbeidsnotatet "Like store klimagassutslipp fra privatbil og fly" her. 92.95 Kb