Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Laks med karbonsmak

Transport av èn kilo laks til Japan med fly kan, i følge beregningene presentert i dette notatet fra 2001, forårsake et CO2-utslipp på tolv kilo, eller det samme som en personbil som kjører 7,3 mil.
Transport av èn kilo laks til Japan med fly kan, i følge beregningene presentert i dette notatet fra 2001, forårsake et CO2-utslipp på tolv kilo, eller det samme som en personbil som kjører 7,3 mil.

 Om drivhusgassutslipp ved flyfrakt av laks til Japan.

pdf Les mer i: Laks med karbonsmak

 Av Ingrid Bay

Sammendrag

På grunn av stadig økende etterspørsel etter norsk laks på det japanske markedet, ble det i mai  år opprettet en egen flyfraktrute mellom Gardermoen og Osaka for fersk norsk laks. Ukentlig ransporteres nå 155 tonn oppdrettslaks i en av verden største fraktmaskiner.

I følge International Panel on Climate Change (IPPC) bidrar flytrafikken både til endringer av
ozonlaget i stratosfæren og en økning i drivhuseffekten.

I denne rapporten er det gjort to ulike beregninger på utslipp av CO2 og NOx som følge av den nye lakseruta. De totale CO2-utslippene fra denne flyfrakten på årsbasis vil med disse forutsetningene ligge mellom 50 000 tonn og 100 000 tonn. Dette er i samme størrelsesorden som de årlige utslippene fra bussflåten i Oslo og Akershus, eller 45 000 personbiler.

Transport av èn kilo laks kan i følge beregningene forårsake et CO2-utslipp på tolv kilo, eller det samme som en personbil som kjører 7,3 mil (avstanden Oslo-Holmestrand).

Det er verdt å merke seg at kun 20 prosent av den totale mengden eksportert laks til Japan blir transportert med den nye fraktruta. Mye fisk fraktes fremdeles med passasjerfly. Resultatene som blir presentert i denne rapporten, tar bare for seg utslippene fra den nye fraktruta. Man kan derfor forvente at utslippene fra den totale lakseeksporten til Japan, inkludert frakten som går med passasjerfly, ligger høyere enn beregningene presentert i denne rapporten.

I rapporten foreslås blant annet følgende tiltak:

  • At utslipp av klimagasser fra fly skal innlemmes i Kyoto-protokollen.
  • At oppdrettsnæringen miljømerker produktene der det blant annet gis informasjon om fremstilling og transport av fisk.
  • Effektivisering av flyledelsen slik at ventetiden før flyene får lande blir redusert til et absolutt minimum.

pdf Les mer i: Laks med karbonsmak