Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimagassutslipp fra strømforbruk

Vi har beregnet klimagassutslippet fra strøm levert kundene i Norden til i gjennomsnitt 107 gram CO2-ekvivalenter pr kWh de siste fem årene (2002- 2006). Vi mener dette er egnet som mål på hva norsk strømforbruk forårsaker av klimagassutslipp.
Les mer i arbeidsnotat 2/2008 Klimagassutslipp nordisk elkraft Les mer i arbeidsnotat 2/2008: Klimagassutslipp fra nordisk elkraft 86.85 Kb

Vi har beregnet klimagassutslippet fra strøm levert kundene i Norden til i gjennomsnitt 107 gram CO2-ekvivalenter pr kWh de siste fem årene (2002- 2006). Vi mener dette er egnet som mål på hva norsk strømforbruk forårsaker av klimagassutslipp.
pdf pdf Les mer i arbeidsnotat 2/2008: Klimagassutslipp fra nordisk elkraft 86.85 Kb

Elkraften i Norden omsettes på en felles børs, NordPool. Strømmen flyter fritt mellom de nordiske landene. Den produseres der det er billigst og brukes der man er villig til å betale mest for den. Man deler altså på kraftproduksjon og overføringskapasitet.Vi mener derfor at nordisk kraftsnitt så langt er den riktigste måten å tilnærme seg spørsmålet om hvor stort klimagassutslipp vårt strømforbruk forårsaker.

Som vi skriver mot slutten av dette notatet, medfører imidlertid den stadig tettere integreringen av Norge med det europeiske kraftmarkedet at vi relativt snart må vurdere om vi skal utvide avgrensingen av hva vi kan definere som ”norske” strømkunders marked til å omfatte flere europeiske land – eventuelt hele Europa.

Statistikk for kraftmengder og hvilke energikilder de er produsert av hentet fra de nordiske nettselskapenes organisasjon Nordel, mens tallene for klimagassutslipp er hentet fra Vattenfalls miljøproduktdeklarasjoner.

Det er livsløpsutslippet som er beregnet. Tallene inkluderer altså utvinning av drivstoffet, bygging, drift og avhending av kraftverk, avfallsbehandling og tap i kraftnettet. Drivstoff til transportmidler (lastebiler/skip) er inkludert, men bygging og vedlikehold av disse er ikke inkludert. Bygging/vedlikehold av strømnett er heller ikke inkludert.