Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimafiendtlig norsk klesforbruk

Nordmenns forbruk av klær bidrar årlig til utslipp av minst 2,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter - eller like mye som 750 000 biler. Det viser en beregning fra Framtiden i våre hender. Klesimporten er mer enn fordoblet siden 1990.
Nordmenns forbruk av klær bidrar årlig til utslipp av minst 2,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter - eller like mye som 750 000 biler. Det viser en beregning fra Framtiden i våre hender. Klesimporten er mer enn fordoblet siden 1990.

Tegn på finanskrise mot slutten av 2008?
Importen av klær i 4.kvartal 2008 var den høyeste fjerdekvartalsimporten som er registrert hos SSB, med unntak av 4. kvartal 2007. Tredje kvartal 2008 viste derimot ingen tegn til oppbremsing – snarere tvert imot, med 5 prosent vekst fra samme kvartal året før, og tidenes største kvartalsvise klesimport.

Prisnedgangen på klær fortsetter
Den kraftige økningen i klesforbruket kan nok først og fremst forklares med økt kjøpekraft i den norske befolkningen. Men prisnedgang på klær er også en forklaring. Mens de samlede prisene viste fortsatt stigning, falt prisene på klær med 2,2 prosent i 2008. Prisene på klær (med unntak av 2006) falt i alle årene fra og med 2003.

Importen av sko omtrent uendret

Importen av fottøy var omtrent uendret i 2008 sammenlignet med året før. Nedgangen var på drøyt 200 tonn, eller drøyt én prosent . Sammenlignet med nivået i 1990 har også forbruket av sko økt sterkt, om enn litt mindre enn forbruket av klær. I 2008 importerte vi 21.200 tonn sko, mot 12.000 tonn i 1990 – en økning på 77 prosent.

pdf  Les hele arbeidsnotatet "Importrekord av klær i ”kriseåret” 2008" 102.75 Kb