Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimafiendtlig norsk klesforbruk

Nordmenns forbruk av klær bidrar årlig til utslipp av minst 2,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter - eller like mye som 750 000 biler. Det viser en beregning fra Framtiden i våre hender. Klesimporten er mer enn fordoblet siden 1990.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Nordmenns forbruk av klær bidrar årlig til utslipp av minst 2,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter - eller like mye som 750 000 biler. Det viser en beregning fra Framtiden i våre hender. Klesimporten er mer enn fordoblet siden 1990.

Tegn på finanskrise mot slutten av 2008?
Importen av klær i 4.kvartal 2008 var den høyeste fjerdekvartalsimporten som er registrert hos SSB, med unntak av 4. kvartal 2007. Tredje kvartal 2008 viste derimot ingen tegn til oppbremsing – snarere tvert imot, med 5 prosent vekst fra samme kvartal året før, og tidenes største kvartalsvise klesimport.

Prisnedgangen på klær fortsetter
Den kraftige økningen i klesforbruket kan nok først og fremst forklares med økt kjøpekraft i den norske befolkningen. Men prisnedgang på klær er også en forklaring. Mens de samlede prisene viste fortsatt stigning, falt prisene på klær med 2,2 prosent i 2008. Prisene på klær (med unntak av 2006) falt i alle årene fra og med 2003.

Importen av sko omtrent uendret

Importen av fottøy var omtrent uendret i 2008 sammenlignet med året før. Nedgangen var på drøyt 200 tonn, eller drøyt én prosent . Sammenlignet med nivået i 1990 har også forbruket av sko økt sterkt, om enn litt mindre enn forbruket av klær. I 2008 importerte vi 21.200 tonn sko, mot 12.000 tonn i 1990 – en økning på 77 prosent.

pdf  Les hele arbeidsnotatet "Importrekord av klær i ”kriseåret” 2008" 102.75 Kb

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!