Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimabombe under havbunnen

Dersom alle gjenværende olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel blir hentet opp og brent av, vil det gi utslipp på nærmere 18 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer Norges klimagassutslipp gjennom 331 år.
Dersom alle gjenværende olje- og gassressursene på norsk kontinentalsokkel blir hentet opp og brent av, vil det gi utslipp på nærmere 18 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer Norges klimagassutslipp gjennom 331 år.

0031622Fortsetter vi i dagens tempo, vil vi ha hentet opp alle reservene på norsk sokkel innen 2050. (Foto: Statoil)

arild180250Arild Hermstad.Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) legger fredag fram en stortingsmelding om norsk petroleumspolitikk. Et hovedmoment i meldingen er å få opp utvinningsgraden på norsk sokkel. Det er en dårlig idé, og svært alvorlig for Norges klimapolitikk. Framtiden i våre hender er bekymret for at det i dag føres en politikk hvor målet er at alt skal opp så fort som mulig.

I en ny rapport, som du kan laste ned her, har vi beregnet hvor mye olje- og gassressurser som finnes igjen på norsk kontinentalsokkel. Dersom alle disse reservene, 7314 millioner Sm3, blir hentet opp og brent av, vil det gi utslipp på 18 milliarder tonn CO2. Det tilsvarer Norges klimagassutslipp gjennom 331 år.

Med gjeldende norsk oljepolitikk vil storparten av disse ressursene være hentet opp innen 2050.

– Ola Borten Moe har dessverre ingen planer om å senke tempoet. Regjeringen stikker hodet i sanden og lar Borten Moe og oljepolitikken styre miljøpolitikken. Dette er totalt ansvarsløs klimapolitikk. Vi vil aldri klare å nå togradersmålet med en slik politikk, mener Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Han mener at Norge sender feil signaler når vi varsler en opptrapping i petroelumsvirksomheten.

– Signalene vi sender er at verdens rikeste land som har blitt rikt på fossile ressurser skal bli enda rikere. Fattige land som også har oljeressurser har langt større rett til å pumpe opp sine ressurser en det vi har. Hvis alle land gjør som Norge, blir det klimakaos. Vi har andre energiressurser vi heller kan eksportere til resten av verden.

Framtiden i våre hender krever at Norge satser stort på fornybar energi, og la resten av olje- og gassreservene ligge.

– Vi har allerede hentet opp nok. Nå må vi begynne å konsentrere oss om andre energikilder om vi skal klare å redde klimaet, sier Hermstad.

Framtiden i våre hender mener følgende tiltak må settes i gang for å trappe ned norsk oljeutvinning:

  • Oljedirektoratet må fjerne mål de satte i 2005 om at petroleumsreservene skulle øke med 800 mill. Sm3 o.e. fra 2005 til 2015.
  • Ingen nye konsesjonsrunder.
  • Fjern subsidiering av oljeleting.
  • Innfør stans i videre letevirksomhet. Det vil gjøre at de enda uoppdagede ressursene, anslått til 36 prosent av CO2-utslippene, blir liggende. Det vil i liten grad gjøre at myndighetene må bryte avtaler med rettighetshavere på sokkelen.

php?option=com_docman&task=doc_download&gid=467 Se vår rapport: Klimabombe under havbunnen


Les flere saker om temaet:

Norge må ut av oljetåka nå!
Er i Norge for å protestere mot Statoil
Grovt uansvarlig av Statoil