Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Jernbanesatsingen ødelegges av klatting

De klattvise utbyggingene i InterCity-området gir små tidsinnsparinger til tross for høye kostnader. Toget rekker ikke å få opp farten på de korte strekningene som bygges ut.
De klattvise utbyggingene i InterCity-området gir små tidsinnsparinger til tross for høye kostnader. Toget rekker ikke å få opp farten på de korte strekningene som bygges ut.

Dette viser en undersøkelse som Framtiden i våre hender har gjort. Dette er den mest omfattende oversikten som er laget over kostnadene per innsparte minutt i de utbyggingene som er under planlegging og gjennomføring.

Å bygge korte dobbeltspor for tog i 130 – 250 km/t, slik Jernbaneverket nå gjør, er langt mindre kostnadseffektivt enn å bygge lange, helhetlige strekninger med høyhastighetsbane når reisetidene skal kuttes. Den dyre klattingen skyldes først og fremst mangelen på forutsigbar prosjektfinansiering fra Stortinget.

 – Stortinget må se på dagens finansieringsordning. Den er rett og slett uegnet til å skaffe oss en moderne og miljøvennlig transportstruktur i Norge, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.  – Jernbanen er dømt til å tape i konkurranse med Avinor. Avinor har mulighet til å ta opp lån og få langtidsfinansiering for sine prosjekter. For å klare å nå nullutslipssamfunnet må vi få folk ut av flyene og bilene og inn på høyhastighetstog, avslutter Hermstad.

Kostnader og innspart tid for ti strekninger
Vi har gått gjennom ti jernbanestrekninger fra Nasjonal Transportplan og to høyhastighetsprosjekter, for å se hva som gir de mest kostnadseffektive tidsinnsparingene minutt for minutt.

Det viser seg at lange strekk med høyhastighetsbane kutter reisetidene langt mer kostnadseffektivt. Unntaket er to lengre prosjekter for innkorting av Bergens- og Vestfoldbanen, på henholdsvis 47 og 23 km sammenhengende utbygging.

Navn Type Kostnad (mill 2009-kr) Km bane Tidsgevinst persontog (minutt) Kostnad pr minutt innspart (mill 2009-kr)
Ringeriksbanen Innkorting 11 000 47 55 200
Oslo - Bergen/Haugesund/Stavanger Høyhastighet 130 212 593 581 224
Farriseidet - Porsgrunn Innkorting 5 167 23 22 235
Gardermoen - Trondheim Høyhastighet 81 761 451 251 326
...herav Eidsvoll verk – Sørli Høyhastighet 6 820 46 16 426
Sandbukta - Moss – Såstad* Oppgradering/Nyb. 3 871 12 7 553
Langset - Kleverud - Steinsrud* Oppgradering/Nyb. 6 919 34 10 692
Barkåker - Tønsberg Oppgradering/Nyb. 1490 8 2 745
Holm - Holmestrand - Nykirke Oppgradering/Nyb. 4 351 14 5 870
Oslo - Ski Oppgradering/Nyb. 11 660 22 11 1 060
Lysaker – Asker* Oppgradering/Nyb. 9 281 17 7 1 326
Sandnes - Stavanger Oppgradering/Nyb. 2 210 15 0 -

* Summen av flere parseller, som finansieres hver for seg over statsbudsjettet. Vi har måttet slå dem sammen i tabellen fordi tidsbesparelsene i kildedokumentene er angitt som sluttsum av flere små parseller.

For mer informasjon og omtale av de enkelte strekningene, se pdf  Jernbanesatsingen ødelegges av klatting (99.14 kB)
Se innslaget fra Dagsrevyen 21 på NRK Nett-TV  (Klikk deg til 07:00 ut i klippet)

arild_tog
- Jernbanen er dømt til å tape i konkurransen med Avinor. Stortinget må få på plass en ny finansieringsordning for jernbaneprosjekter slik at vi kan få på plass en moderne og miljøvennlig transportstruktur i Norge også, sier Arild Hermstad.