Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Grumsete aksjefondsinvesteringer

Nesten en millard aksjefondkroner er investert i selskaper som produserer masseødeleggelses-våpen, begår miljøovertramp eller tilbyr begredelige arbeidsvilkår for sine ansatte.
Vår verstingliste med begrunnelse finner du i vårt arbeidsnotat nr 3/05 Les mer i arbeidsnotatet "Verstingselskaper i aksjefond".329.59 Kb
Nesten en millard aksjefondkroner er investert i selskaper som produserer masseødeleggelses-våpen, begår miljøovertramp eller tilbyr begredelige arbeidsvilkår for sine ansatte.
pdf Les mer i arbeidsnotatet "Verstingselskaper i aksjefond".329.59 Kb
  • Storebrandfondene forvalter aksjer i verstingselskaper til en markedsverdi på nesten 308 mill kr, og har investert i 14 av de 23 selskapene på vår verstingliste. DnB Nor kapitalforvaltning forvalter aksjer i verstingselskaper  til en markedsverdi på nesten 289 mill kr, og har investert i 12 av 23 selskaper på vår verstingliste. Nordea forvalter aksjer i verstingselskaper  til en markedsverdi på  235 mill kr, og har investert i 10 av 23 selskaper på vår verstingliste. Alle disse tre fondsforvalterne hevder å ha et fokus på bedrifters samfunnsansvar. Både DnB NOR og Storebrand har sluttet seg til de ti prinsippene i FN initiativet Global Compact (www.unglobalcompact.org ). Nordea skriver i sin Annual Review 2004 at de støtter Global Compact, men de er ikke innmeldt.
  • DnB NOR har gjennom aksjefondet DnB NOR Asia investert i Singapore Technologies, og aksjene har i følge rapporten en markedsverdi på ca 7,6 millioner kroner. Dette til tross for at politikere fra Singapore i 2003 opplyste at selskapet produserer og vil fortsette å produsere landminer. Dette er i strid med konvensjonen om forbud mot produksjon av landminer. DnB NOR støtter dermed ulovlig virksomhet. Selskapet ble ekskludert av oljefondets Folkerettsråd den 22. mars 2002, se begrunnelsen her .
  • KLP kapitalforvaltning, som er det forvaltningsselskapet i Norge som profilerer seg mest på sine etiske retningslinjer, overrasker med å ha mange klase- og atombomeprodusenter i sin portefølje. Vi stiller oss også undrende til at de har investert i det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee, som har inngått kontrakter med den marokkanske stat og deltar i oljeleting i okkuperte Vest-Saharas farvann. Dette selskapet ble den 6. juni 2005 det første selskapet som ble svartelistet som følge av de ny etiske retningslinjene for oljefondet.
  • Storebrand Norges Røde Kors Global, hvor halvparten av tegningsprovisjonen og forvaltningshonoraret går til Norges Røde Kors, har heller ikke utelatt verstingene. Fondet har investert i tre av verstingselskapene på vår liste (Coca Cola, Exxon Mobil og Marathon Oil), og aksjene har en samlet markedsverdi på rundt 20 millioner kroner.
  • Aksjefondene Storebrand Barnespar og DNB Nor Barnefond har også flere verstingselskaper i sin portefølje.

pdf  Vår verstingliste med begrunnelse finner du i vårt arbeidsnotat nr 3/05 "Verstingselskaper i aksjefond". Der er det også flere tall og detaljer om hvilke selskaper som befinner seg i hvilke fond. 329.59 Kb