Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fortsatt lav andel etiske fond i Norge

Når nordmenn skal få penger til å yngle, har de liten fokus på etiske- og miljømessige standarder i selskapene de investererer i. Under 1 prosent av den totale kapitalen som investeres i fond gjøres i spesialiserte etiske fond. 
Les mer i arbeidsnotat nr 10/2007  Les mer i arbeidsnotatet "Fortsatt lav andel etiske fond i Norge" 121.33 Kb
Når nordmenn skal få penger til å yngle, har de liten fokus på etiske- og miljømessige standarder i selskapene de investererer i. Under 1 prosent av den totale kapitalen som investeres i fond gjøres i spesialiserte etiske fond. 
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Fortsatt lav andel etiske fond i Norge" 121.33 Kb
Investeringsandelen i etiske fond har sunket svakt de siste tre årene – fra 0,88 til 0,86 prosent, og bare 12 av 457 fond har en etisk profil. Riktignok tilbys det i dag 2 flere spesialiserte etiske fond enn for 3 år siden, men antall ”konvensjonelle” fond har økt med 73 i samme periode.

Generelle etiske retningslinjer kommer!

Samtidig ser vi at mange forvaltningsselskaper har fått generelle etiske retningslinjer som gjelder for alle fondsinvesteringer (disse er som regel langt mindre omfattende enn de spesialiserte etiske fondene). Hele 45 prosent av investeringsmassen er nå underlagt etiske retningslinjer. For tre år siden var det bare KLP som hadde etiske retningslinjer for hele sin portefølje.

Storebrand best

Framtiden i våre hender gir Storebrand best etisk score av kapitalforvalterne. Storebrand har båre etiske minimumskrav for hele sin portefølje og spesialiserte etiske fond som har strengere etiske kriterier. De etiske retningslinjene har dessuten tydeligst praktiske konsekvenser - enten i form av at Storebrand prøver å påvirke selskaper som er i investeringsuniverset i en mer miljøvennlig og samfunnsansvarlig retning eller i form av at selskaper og bransjer utelukkes fra investeringsuniverset. Verstingene er de tolv forvaltningsselskapene (blant annet Nordea og Odin forvaltning) som verken har etiske minimumskrav for hele sin portefølje eller spesialiserte etiske fond.

pdf  Les mer i arbeidsnotat nr 10/2007 "Fortsatt lav andel etiske fond i Norge" 121.33 Kb