Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Flytrafikkens utslipp til himmels

I 2007 la Avinor fram sin strategi for hvordan de skulle redusere klimagassutslippene i luftfarten fram mot 2020. Siden den gang har utslippsveksten fra nordmenns flyreiser  tilsvart klimaeffekten av nesten  1 mill. tonn CO2
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I 2007 la Avinor fram sin strategi for hvordan de skulle redusere klimagassutslippene i luftfarten fram mot 2020. Siden den gang har utslippsveksten fra nordmenns flyreiser  tilsvart klimaeffekten av nesten  1 mill. tonn CO2

 

Det viser en beregning fra Framtiden i våre hender. Beregningen bygger på bransjens egne tall, og inkluderer utslippet fra utenriks luftfart og effekten av utslipp i høyere luftlag. Knapt noen  annen utslippskilde er i nærheten av  tilsvarende utslippsøkning.  Utslippene fra nordmenns flyreiser er nå på ca 7 mill tonn CO2ekvivalenter og   klimapåvirkningen  er like stor som fra personbilparken. Les mer om bakgrunn for tallene her.

– Dette frislippet av utslippene fra flytrafikken er uforenlig med klimaforpliktelsen til Norge, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Tallene over står i skarp kontraskt tilI det norske utslippsregnskapet (Kyotoregnskapet) der  det fremkommer at luftfarten i 2010 sto for et utslipp på 1,2 millioner tonn CO2,  og at dette tilsvarer drøyt 2 prosent av de samlede utslippene av klimagasser i Norge.

– I den internasjonale klimaavtalen (Kyotoavtalen) klarte man aldri å komme til enighet om hvordan utenriks luftfart skulle bokføres, men utslippene fins likevel. Mer enn 85 prosent av kilometerne norske flyreisende legger bak seg, går til utlandet – og havner aldri i utslippsregnskapet. Det gjør heller ikke tilleggseffektene fra utslipp i høyere luftlag,  sier Hermstad.

Han mener det blir problematisk når bransjen bruker innenrikstallene som underlag for å si at flytrafikk ikke er et stort problem: 

« …det er mange myter om hvor mye luftfarten forurenser. All reising forurenser, fly forurenser også, men ikke like mye som mange tror», sa blant annet direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothe til Hegnar online i fjor.


Flyr 13 ganger lenger med fly enn med tog
Framtiden i våre hender har beregnet at nordmenn reiste over 6 milliarder lenger med fly i 2011 enn i 2007, og til sammen la nordmenn bak seg 39 milliarder personkm med fly i 2011. Til sammenligning kjørte vi 3 milliarder pkm med tog i 2011. Fire års vekst i flytrafikken er altså mer enn dobbelt så stor (målt i antall personkm) som all togreisinga vår til sammen (se tabell 1). Det har gjennom hele 2000-tallet knapt vært noen vekst i togbruken, og hver  nordmann flyr nå i snitt 13 ganger lenger enn det de tilbakelegger med tog.

Motorisert persontransport 2011, målt i mill. personkm

Båt:                                                 867
Jernbane:                                      3.012
Trikk/t-bane:                                      631
Buss:                                             4.748
Personbil:                                     59.903
Motorsykkel:                                   1.404
Fly innenriks:                                  4.795
Fly innenriks og utenriks:               39.465

Les hele arbeidsnotatet om veksten i flytrafikken her.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!