Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Flytrafikkens utslipp til himmels

I 2007 la Avinor fram sin strategi for hvordan de skulle redusere klimagassutslippene i luftfarten fram mot 2020. Siden den gang har utslippsveksten fra nordmenns flyreiser  tilsvart klimaeffekten av nesten  1 mill. tonn CO2
I 2007 la Avinor fram sin strategi for hvordan de skulle redusere klimagassutslippene i luftfarten fram mot 2020. Siden den gang har utslippsveksten fra nordmenns flyreiser  tilsvart klimaeffekten av nesten  1 mill. tonn CO2

 

Det viser en beregning fra Framtiden i våre hender. Beregningen bygger på bransjens egne tall, og inkluderer utslippet fra utenriks luftfart og effekten av utslipp i høyere luftlag. Knapt noen  annen utslippskilde er i nærheten av  tilsvarende utslippsøkning.  Utslippene fra nordmenns flyreiser er nå på ca 7 mill tonn CO2ekvivalenter og   klimapåvirkningen  er like stor som fra personbilparken. Les mer om bakgrunn for tallene her.

– Dette frislippet av utslippene fra flytrafikken er uforenlig med klimaforpliktelsen til Norge, sier leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Tallene over står i skarp kontraskt tilI det norske utslippsregnskapet (Kyotoregnskapet) der  det fremkommer at luftfarten i 2010 sto for et utslipp på 1,2 millioner tonn CO2,  og at dette tilsvarer drøyt 2 prosent av de samlede utslippene av klimagasser i Norge.

– I den internasjonale klimaavtalen (Kyotoavtalen) klarte man aldri å komme til enighet om hvordan utenriks luftfart skulle bokføres, men utslippene fins likevel. Mer enn 85 prosent av kilometerne norske flyreisende legger bak seg, går til utlandet – og havner aldri i utslippsregnskapet. Det gjør heller ikke tilleggseffektene fra utslipp i høyere luftlag,  sier Hermstad.

Han mener det blir problematisk når bransjen bruker innenrikstallene som underlag for å si at flytrafikk ikke er et stort problem: 

« …det er mange myter om hvor mye luftfarten forurenser. All reising forurenser, fly forurenser også, men ikke like mye som mange tror», sa blant annet direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothe til Hegnar online i fjor.


Flyr 13 ganger lenger med fly enn med tog
Framtiden i våre hender har beregnet at nordmenn reiste over 6 milliarder lenger med fly i 2011 enn i 2007, og til sammen la nordmenn bak seg 39 milliarder personkm med fly i 2011. Til sammenligning kjørte vi 3 milliarder pkm med tog i 2011. Fire års vekst i flytrafikken er altså mer enn dobbelt så stor (målt i antall personkm) som all togreisinga vår til sammen (se tabell 1). Det har gjennom hele 2000-tallet knapt vært noen vekst i togbruken, og hver  nordmann flyr nå i snitt 13 ganger lenger enn det de tilbakelegger med tog.

Motorisert persontransport 2011, målt i mill. personkm

Båt:                                                 867
Jernbane:                                      3.012
Trikk/t-bane:                                      631
Buss:                                             4.748
Personbil:                                     59.903
Motorsykkel:                                   1.404
Fly innenriks:                                  4.795
Fly innenriks og utenriks:               39.465

Les hele arbeidsnotatet om veksten i flytrafikken her.