Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Flyr til himmels

Nordmenns flyreiser bidrar nå til mer til klimaendringer enn all personbiltrafikk i Norge til sammen.
Les mer i arbeidsnotatet  Les mer i arbeidsnotatet "Flytrafikk og miljø"
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Nordmenns flyreiser bidrar nå til mer til klimaendringer enn all personbiltrafikk i Norge til sammen.
Les mer i arbeidsnotatet  Les mer i arbeidsnotatet "Flytrafikk og miljø"
Klimagassutslippene fra norsk flytrafikk i 2005 kan anslås til 6,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter, mens utslippet fra personbilparken er på 5,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I denne beregningen har vi tatt med effekten av at utslipp i høyere luftlag har en annen virkning på drivhuseffekten enn utslipp fra bakkenivå. FNs klimapanel (IPCC) anslår nemlig at luftfartens samlede virkning på drivhuseffekten er minst 2 ganger større enn hva luftfartens CO2-utslipp alene tilsier.

Fly vokser mest

Biltrafikken har vokst med 22 % - målt i antall personkilometer siden 1990 (kilde: Økologisk Utsyn, 2005), mens flytrafikken har vokst med 150 % i samme periode. Utenrikstrafikken med rutefly er den reiseformen som har økt mest: Den er firedoblet - fra 3849 mill personkm (pkm) til 15 405 pkm.

11 % er ny kunnskap
Det er utslippene fra utenlandstrafikken som bidrar mest til den globale oppvarmingen, men disse utslippene er ikke med i Statistisk sentralbyrås (SSB) klimaregnskap. Det skyldes at internasjonal luftfart ikke er innlemmet i Kyotoprotokollen. Dermed har det tidligere heller aldri kommet fram at flytrafikken står for 11 % av de samlede klimagassutslippene.

Må bli dyrere å fly

Finansminister Kristin Halvorsen har annonsert at hun vil at de miljøvennlige valgene skal lønne seg framfor de forurensende, og at det er nødvendig å bruke avgiftssystemet for å få til dette. Luftfarten er etter Framtiden i våre hender sitt syn et av de områdene hun først burde gjøre noe med. Flytrafikken har i årevis nytt godt av privilegier i form av sjenerøse avgiftsfritak. Det har bidratt til at billigturene nå florerer, og dermed at flyreisingen har eksplodert. Vi mener at flytrafikken nå må begynne å betale for sine utslipp - både gjennom nye og økte avgifter. Flytrafikken må dessuten inn i et framtidig kvotesystem.

 

Les mer i arbeidsnotatet  Les mer i arbeidsnotatet "Flytrafikk og miljø"

 

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!