Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fly står for 7 prosent av CO2-utslippene

I følge SSB er luftfartens andel av nordmenns utslipp på 2 prosent, mens en ny beregning fra Framtiden i våre hender viser at CO2-utslippet er på ca 7 prosent. Den totale klimaeffekten er imidlertid betydelig høyere enn CO2-utslippet alene.
Les mer om flytrafikk og klimagassutslipp i arbeidsnotat nr 1/2007 Les mer i arbeidsnotatet "Flytrafikk og klimagassutslipp" 163.09 K
I følge SSB er luftfartens andel av nordmenns utslipp på 2 prosent, mens en ny beregning fra Framtiden i våre hender viser at CO2-utslippet er på ca 7 prosent. Den totale klimaeffekten er imidlertid betydelig høyere enn CO2-utslippet alene.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Flytrafikk og klimagassutslipp" 163.09 K
Årsaken til den store forskjellen på Framtiden i våre henders og SSBs utslippstall, er at SSB bare f&øslash;res statistikk på CO2- utslipp fra innenriks flytrafikk. Dette er fordi utenriks flytrafikk ikke er inlemmet i Kyotoprotokollen.

 -Det blir helt misvisende å utelate utenriks flytrafikk når vi vet at 85 prosent av de flykilometerne nordmenn legger bak seg går til utlandet, sier daglig leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Forbrenning av drivstoff i h&øslash;yere luftlag har en annen effekt på klimaet enn forbrenning av drivstoff langs bakken. Dette fremkommer heller ikke i SSB sitt utslippsregnskap. Utslipp i h&øslash;yere luftlag f&øslash;rer til at det dannes vanndamp og kunstige skyer. Og utslipp av nitrogenoksider i store h&øslash;yder f&øslash;rer til dannelse av ozon (som er en klimagass). Det er en del usikkerhet om hvor store oppvarmingseffekten av disse faktorene er, men klimaforskere er enig om at effekten er betydelig  Den totale klimaeffekten fra nordmenns flyreiser er dermed betydelig h&øslash;yere enn CO2-utslippet alene.

-Det er viktig å fremlegge mer korrekte beregninger som viser den totale klimaeffekten fra nordmenns flyreiser, sier Hermstad.  Vi håper SSB i framtiden vil bli flinkere til å presisere mangler ved utslippsberegningene.

 
Lavutslippsutvalget mål er umulige
Lavutslippsutvalget har ikke foreslått noen tiltak for å redusere flytrafikken.

-Lavutslippsutvalgets mål om halvering av klimagassutslippene innen 2050 vil aldri nås uten at det foretas grep i forhold til flytrafikken, mener Hermstad. Han viser til at hvis Avinors prognoser for vekst i flytrafikk holder stikk, vil klimagassutslippene fra luftfarten dobles. Norges totale utslipp vil dermed være omtrent som i dag - og ikke 50 prosent lavere.

-Flytrafikken må begrenses, og det kan gj&øslash;res ved en stopp i flyplassenes kapasitetsutbygging, avgifter som virkelig svir og bygging av h&øslash;yhastighetsbaner på ruter i S&øslash;r-Norge, avslutter Hermstad.

pdf  Les mer om flytrafikk og klimagassutslipp i arbeidsnotat nr 1/2007 163.09 Kb