Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fjern tax free-salget

En tusenlapp i skattegave, og subsidierte billetter. Det er belønningen staten gir folk som tar en forurensende flytur til utlandet.
Les mer i vårt Arbeidsnotat 09/2007: Du flyr - staten betaler  Les mer i arbeidsnotatet "Du flyr - staten betaler" 80.54 Kb
En tusenlapp i skattegave, og subsidierte billetter. Det er belønningen staten gir folk som tar en forurensende flytur til utlandet.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Du flyr - staten betaler" 80.54 Kb
Gjennom tax free-ordningen belønner staten dem som forurenser. Sprit, tobakk og andre varer selges fullstendig avgiftsfritt til dem som flyr utenlands. I tillegg gir ordningen billigere flybilletter, ved at flyplassenes inntekter fra salget subsidierer landingsgebyrene. Det er heller ingen moms, og ingen miljøavgift på emballasjen.

Du får ikke skattefritaket om du velger tog, buss, bil eller sykkel på utenlandsturen din. Slik gis de gunstigste skattevilkårene til dem som forurenser mest, stikk i strid med "forurenser betaler"-prinsippet.
pdf
Overskuddet fra taxfree-salget gir et stadig mer verdifullt bidrag til driften av norske flyplasser, slik at prisene på flyreiser holdes lave. Alt dette med myndighetenes velsignelse.

Norge må fjerne taxfreeordningen – slik EU også har gjort. Med dagens kjennskap til flytrafikkens uheldige konsekvenser for klimaet, bør denne belønningen av å fly være utgått på dato.

Duty free-salg sponser flyreisen
Norske myndigheter har vedtatt den såkalte ”taxfreekvoten” – en viss mengde varer du kan ta med deg inn i Norge uten å betale skatter og avgifter. Det reduserer byråkratiet ved grensepassering, men får litt spesielle utslag ved flyreiser. Reiser du med fly (og utenlandsferge ) slipper du nemlig alle særavgifter. Med alle andre reisemidler må du betale skatter og avgifter som gjelder i det landet du handler varene i.

Vi har beregnet at staten slik sponser flyturer utenlands med:

    * 1410 kroner ved full utnyttelse av kvoten
    * 1016 kroner ved moderat utnyttelse av kvoten

EU har allerede fjernet tax free salget
Mellom EU-land er det allerede slutt på å handle tax free. Reisende mellom EU-land må således betale skatter og avgifter til det landet flyplassen ligger i, i motsetning til om man reiser til / fra Norge, hvor absolutt ingen avgifter kreves inn.

Tax free gir billigere flybilletter

Avinors inntekter fra det kommersielle salget, hvorav tax free-salget er en vesentlig del, øker sterkt. I 2006 utgjorde det 42% av Avinors inntekter. Dette gjør at Avinor kan holde avgiftene overfor flyselskapene lavere enn de reelle kostnadene er. Dette er å betrakte som subsidier som fremmer økte klimautslipp.

Vi mener derfor at Avinor ikke må få anledning til å subsidiere start- og landingsavgifter med å bruke overskuddet fra den kommersielle virksomheten.

pdf  Les mer i vårt Arbeidsnotat 09/2007: Du flyr - staten betaler 80.54 Kb


Fakta om flytrafikk


    * Antallet utenrikspassasjerer med fly økte med 16 % fra 2005 til 2006 (Kilde: Avinor).
    * De første ni månedene i 2007 var antallet flypassasjerer til utlandet 7,8 % høyere enn samme periode året før (Kilde: Avinor).
    * Nordmenns flyreiser utenlands – målt i kilometer - har tredoblet seg siden 1990 (Kilde: Se notatet)
    * Flytrafikken, inkludert nordmenns flyreiser i utlandet, tilsvarer ca 7 % av de norske CO2-utslippene (Kilde: Se notatet).
    * 85 % av nordmenns flykilometere i 2006 gikk til og fra utlandet (Kilde: Se notatet)