Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etikk er bra butikk

Etiske fond gjør det omtrent like bra på børsen som andre fond. Men det er store forskjeller mellom de etiske fondene.
Les mer i arbeidsnotatet  Les mer i arbeidsnotatet "Etikk er også butikk". 102.23 Kb
Etiske fond gjør det omtrent like bra på børsen som andre fond. Men det er store forskjeller mellom de etiske fondene.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Etikk er også butikk". 102.23 Kb
  • Etiske fond gjør det omtrent like bra på børsen som andre fond. Men det er store forskjeller mellom de etiske fondene. Det viser en gjennomgang fra Framtiden i våre hender.
  • Banco Human og Banco Norge er de etiske fondene med best avkastning i Norge. Disse to har hatt en årlig avkastning på henholdsvis 27 prosent og 26 prosent de siste 5 årene. Snittet for "konvensjonelle fond" er på 28,6 prosent i samme periode.
  • DnB Nor Miljøinvest er så langt i år den klare vinneren blant de etiske fondene med 31 prosent avkastning; fondet investerer hovedsakelig i selskaper som driver med fornybar energi. Det er knapt noen av de konvensjonelle fondene som har gjort det noe bedre på børsen i år.
  • DnB Nor Global etisk IV, Storebrand Global miljø og Banco Global har gitt langt mindre avkastning de siste 5 årene med 6-8 prosent pr år. DnB Nor Global etisk utviklet seg likt som gjennomsnittet av konvensjonelle fond, mens Storebrand Global miljø og Banco Global utviklet seg noe dårligere en resten.Etisk avkastning måles ikke De etiske fondene gir per i dag ikke opplysninger om oppnådd etisk avkastning, for eksempel i form av reduserte klimagassutslipp eller bedrede sosiale standarder. Slike opplysninger og rapporteringer ville ha gitt et bedre bilde av den totale avkastningen på alle tre parametere: sosial, miljømessig og finansiell avkastning.

Framtiden i våre hender mener at Regjeringen burde definere minimumsstandarder for etiske fond, gjerne i form av en egen godkjenningsordning. Slike fond bør gies skattefordeler i form av lavere skatt på avkastningen, noe som ville gjort grønne og etiske fond enda mer attraktive for forbrukerne. Nederland har en slik ordning per i dag .

pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Etikk er også butikk". 102.23 Kb