Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etikk - en fritidsbeskjeftigelse

En gjennomgang av etikkarbeidet til ti av de største tur- og fritidstøyaktørene i Norge avslører generelt svake etiske retningslinjer og mangelfulle rutiner for oppfølging. Bransjen preges av svært lite åpenhet rundt sitt etikkarbeid og om hvilke leverandører som benyttes.
En gjennomgang av etikkarbeidet til ti av de største tur- og fritidstøyaktørene i Norge avslører generelt svake etiske retningslinjer og mangelfulle rutiner for oppfølging. Bransjen preges av svært lite åpenhet rundt sitt etikkarbeid og om hvilke leverandører som benyttes.

Selskapene som kommer dårligst ut i denne undersøkelsen er Bergans, Devold, Swix Sport og Alco, tett fulgt av BJ Sport og Dale. Bergans var det eneste selskapet som valgte å ikke delta i undersøkelsen og viser liten vilje til å gi innsyn i selskapets etikkarbeid, eller mangel på sådan. Av selskapets begrunnelse er det ingenting som tyder på at Bergans opererer med etiske retningslinjer eller foretar systematiske kontroller av arbeidsforholdene. Alco oppgir at de ikke har etiske retningslinjer, mens Devold, Dale og Bj Sport har valgt å hemmeligholde sine etiske retningslinjer. Swix Sport oppgir at de er i ferd med å innføre et sett med retningslinjer utarbeidet av deres bransjeforening, en tekst som viser seg å være en vag og svak oppfordring om å oppføre seg i henhold til nasjonale og internasjonale avtaler. Det er kanskje særlig påfallende at Swix Sport ikke har utarbeidet et sett med etiske retningslinjer, tatt i betraktning at de har vært medlem i Initiativ for etisk handel siden 2003.

Dårlig oppfølging 
De fleste selskapene har svært mangelfull oppfølging av etikk nedover i produksjonskjeden. Det foretas for eksempel få eller ingen uanmeldte og eksterne kontroller. Ingen av selskapene ovenfor offentliggjør sine leverandørlister. Flertallet av de spurte selskapene avslører liten bevissthet rundt de etiske utfordringene knyttet til prispress, tidskrav, ordretopper og sesongvariasjoner.

Helly Hansen og Stomberg består
De to selskapene som kommer best ut i gjennomgangen er Helly Hansen og Stormberg. Begge selskapene har omfattende etiske retningslinjer. De følger opp sine krav med anmeldte og interne, så vel som uanmeldte og eksterne, kontroller. Deres leverandørlister er tilgjengelige for allmennheten på deres hjemmesider. Stormberg offentliggjør i tillegg sine sjekklister ved kontroll, samt en intern vurdering av arbeidsforhold. Men også Helly Hansen og Stormberg har et klart forbedringspotensial. Førstnevnte kan for eksempel være klarere om hvilke lønnsbetingelser arbeiderne forventes å ha og ta i bruk lokale, frivillige organisasjoner i sitt kontrollarbeid. Sistnevnte tiltak er også noe Stormberg kan sette i verk. De to selskapene kan og vil forhåpentligvis bidra til å øke bevisstheten og viljen i bransjen i tiden fremover.

Etikkarbeid er en stadig og dynamisk prosess som alltid kan styrkes og forbedres. For at dette skal skje er det en forutsetning at de norske tilbyderne av tur- og fritidstøy viser langt større åpenhet rundt sitt etikkarbeid. Initiativ for etisk handel og bransjeforbundet Sportsbransjen AS har et spesielt ansvar for å bidra til å øke bevisstheten og åpenheten rundt etikk hos sine medlemmer. Tur- og fritidstøybransjen må nå brette opp ermene og vise at de tar arbeidsforhold nedover i leverandørkjeden på alvor.

pdf Les hele arbeidsnotatet "Etikk - en fritidsbeskjeftigelse?" her. 

Les pressemeldingen "Etikk - en fritidsbeskjeftigelse".