Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Døden i såkornet

En rapport om terminatorteknologi, som kan brukes til å gjøre frø fra patenterte plantesorter sterile.
En rapport om terminatorteknologi, som kan brukes til å gjøre frø fra patenterte plantesorter sterile.

pdf  Les mer i: Døden i såkornet

Av Pål Graff og Marte Rostvåg Ulltveit-Moe

Sammendrag og anbefalinger

Terminatorteknologi gir døde frø
"Terminatorteknologi" er en samlebetegnelse på metoder som gjør det mulig å selge frø som gir steril avling, slik at bøndene tvinges til å kjøpe nytt såfrø hvert år. Det finnes flere ulike åter å lage terminatorfrø på, og en rekke multinasjonale selskaper arbeider med å utvikle eller har utviklet sin egen terminatorteknologi.

Det beste med terminatorfrøene, sett fra frøselskapenes side, er at bøndene vil måtte kjøpe nye såfrø hver sesong slik at frøsalget øker. Selskapet Monsanto understreker at terminatorteknologien beskytter investeringene som trengs for å utvikle nye plantesorter, og at bruk av terminatorteknologi dermed kan føre til at det investeres mer i planteforedling (Monsanto 1999).

Konsekvenser for matvaresikkerheten
Rapporten viser at terminatorteknologien vil kunne føre til svekkelse av matvaresikkerheten, både på kort og lang sikt. På kort sikt kan bøndene bli helt avhengige av tilførsel av nye såfrø hvert eneste år. Dersom dette av en eller annen grunn ikke skulle skje, vil bøndene stå uten såfrø, og dermed uten mulighet til å dyrke mat.

På lengre sikt kan terminatorteknologien ha en større negativ effekt på verdens matvaresikkerhet. Årsaken til dette er at det moderne landbruket er helt avhengig av at matplantene stadig forbedres. Dette skyldes blant annet at sykdommer og skadedyr stadig utvikler seg og bryter plantenes motstandsdyktighet. Bruk av terminatorfrø vil ødelegge bøndenes mulighet til å videreutvikle matplantene. Terminatorfrø gjør det umulig å krysse en ny sort med en tradisjonell sort og ta vare på de beste frøene til neste sesong.

Konsekvenser for naturen
Terminatorteknologi blir ofte forsøkt fremstilt som en miljøvennlig teknologi. Dette begrunnes med at terminator-genene kan sikre at genmodifiserte planter ikke sprer sine nye genskaper til ville slektninger eller til naboåkre hvor samme arten dyrkes.

Rapporten viser at terminatorteknologien vil kunne gi store negative konsekvenser for økosystemer. Effekten av en spredning av terminator-pollen er vanskelig å beregne på forhånd, men der frømengde og spireprosent er en viktig konkurransefaktor, vil den naturlige balansen mellom de ville slektningene og deres konkurrenter kunne bli ødelagt.

I verste fall vil spredning av terminatorgener kunne føre til utryddelse av ville plantearter. Spredning av pollen fra en en terminatorplante kan også medføre problemer for bønder som ikke tar i bruk terminatorfrø. Dersom terminatorpollen spres fra nabobondens åkre kan konsekvensen bli at frøene fra avlinger ikke vil kunne brukes som såfrø neste vår fordi spireprosenten er for dårlig.

Norske holdninger
Rapporten viser at norske myndigheters holdning til terminatorteknologien så langt har vært kritisk, og norske myndigheter har arbeidet for et internasjonalt moratorium mot teknologien. Samtidig ser vi flere norske investeringer i selskaper som utvikler terminatorteknologi. Oljefondet har investert tungt i de fleste av disse selskapene. Dette har også andre norske investeringsselskaper som blant annet Skandia og Vesta Grønt AMS.

Anbefalinger

  • Norske myndigheter bør intensivere arbeidet for et globalt forbud mot termninatorteknologien.
  • Samtidig bør myndighetene unngå å investere i selskaper som utvikler en slik teknologi.
  • I tillegg bør det settes i verk konkrete tiltak, for eksempel et eksplisitt nasjonalt forbud, for å sikre at terminatorplanter ikke kan produseres i Norge.
  • Det bør også treffes tiltak for å hindre import av matvarer med terminatorgener.
  • Av de andre norske investeringsselskapene som er involvert i selskaper som utvikler terminatorteknologi, bør spesielt investeringsselskaper med "grønn profil" være mer kritiske. Terminatorteknologien er, som denne rapporten viser, ikke en miljøvennlig teknologi.

pdf  Les mer i: Døden i såkornet