Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Dobler klimaødeleggelsen

Framtiden i våre hender (FIVH) har gått gjennom porteføljen til Statens Pensjonsfond Utland, og funnet at mer enn 11 prosent av aksje- investeringene i fondet er i selskaper som driver med kull, olje og gass.
Les mer om Pensjonsfondets investeringer i fossile selskaper i arbeidsnotat nr 12/07 Les mer i arbeidsnotatet "Statens Pensjonsfond dobler klimaødeleggelsen". 145.48 Kb.
Framtiden i våre hender (FIVH) har gått gjennom porteføljen til Statens Pensjonsfond Utland, og funnet at mer enn 11 prosent av aksje- investeringene i fondet er i selskaper som driver med kull, olje og gass.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "Statens Pensjonsfond dobler klimaødeleggelsen". 145.48 Kb .
olje.jpg
Norge investerer overskuddet fra petroleumsvirksomhet og bidrar dermed til doble klimaødeleggelser. Sats på fornybare selskaper, krever Framtiden i våre hender.
Til sammenligning er 0,1 prosent av aksjeinvesteringene i selskaper som primært driver med fornybar energi. Daglig leder Arild Hermstad i FIVH mener fokuset på fossil energi er skremmende:
       -Først har vi tjent store summer på klimaskadelig petroleumseksport, deretter investerer vi inntektene i fossile selskaper. Måten vi investerer overskuddet fra petroleumsvirksomheten bidrar dermed til at vi dobler klimaødeleggelsen.

Dersom Pensjonsfondet følger vedtatte planer, vil investeringene i fossile selskaper dobles fra 90 milliarder i 2006 til 180 milliarder i 2008.
       -Mens norske politikere diskuterer kommaer i klimameldingen, settes stadig nye oljemilliarder inn i selskaper som satser tungt på en fossil framtid, uttaler Hermstad.

Framtiden i våre hender krever at fondet øker andelen i fornybare selskaper drastisk, og at man selger seg ned i fossile selskaper gradvis. Dette bør gjøres ved at man først gjennomgår samtlige 139 selskaper og rangerer disse ut fra CO2 utslipp pr produserte enhet og øvrig miljøstrategi.
        -Miljørisikoen ved å satse på en fossil framtid er uakseptabel, mener Hermstad. Våre etterkommere skal ikke bare arve finansformuen, for dem vil framtidens værsystemer være langt viktigere enn finansielle størrelser. Det er i dag vi må investere riktig, når klimaet løper løpsk vil det være for sent, avslutter Hermstad.

pdf  Les mer om Pensjonsfondets investeringer i fossile selskaper i arbeidsnotat nr 12/07 145.48 Kb .