Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

DnB NORs etikkbløff

DnB NOR kapitalforvaltning vedtok i 2005 en etisk minimumsstandard. Kun ett selskap er blitt utelukket.
Les mer i arbeidsnotat 4/2006: DnB NORs etiske kapitalforvaltning – en bløff? Les mer i arbeidsnotatet "DnB NORs etiske kapitalforvaltning – en bløff?" 72.74 Kb
DnB NOR kapitalforvaltning vedtok i 2005 en etisk minimumsstandard. Kun ett selskap er blitt utelukket.
pdf  Les mer i arbeidsnotatet "DnB NORs etiske kapitalforvaltning – en bløff?" 72.74 Kb
DnB NOR har dermed, til tross for tre kvart års påtrykk og lovnader om en mer etisk kurs, fremdeles  verstingselskaper i porteføljen som produserer sentrale komponenter til både klasebomber og atomvåpen. I tillegg er DnB NORs fond investert i Kerr Mc Gee som opererer i det okkuperte Vest-Sahara. Til sammenligning har Statens Pensjonsfond Utland (tidligere Oljefondet) solgt seg ut av både Kerr Mc Gee og selskaper som produserer sentrale komponenter til klasebomber og atombomber. Dette har de gjort på bakgrunn av sine etiske retningslinjer, og de har gitt grundige begrunnelser.

Uetiske fond
Det er aksjefondene DnB NOR Global, DnB NOR GLobalspar I og II og DnB NOR USA som har Kerr Mc Gee i porteføljen. Den samlede markedsverdien av aksjene er på 31 millioner kroner. Kerr Mc Gee var det første selskapet Oljefondet solgte seg ut av, og dette ble offentliggjort i juni 2005.

Fondene DnB NOR Global Selektiv I og II har aksjer i Finmeccanica, som produserer delkomponenter til atombomber.

Sju av DnB NOR sine fond er inne i selskapet Lockheed Martin som produserer sentrale komponenter i klasebomber. Totalt har aksjene en markedsverdi på ca 19 mill. kroner.

-Klasevåpen er blitt et omdømmeproblem
Leder i det etiske rådet for Statens Pensjonsfond Utland, Gro Nystuen sa i et intervju til Norwatch 06.04.06:

"Det å bli assosiert med klasevåpen er blitt et omdømmeproblem for selskaper som vil bli tatt alvorlig. Flere fondsforvaltere har tatt etter våre vurderinger og solgt seg ut av de samme selskapene. Det er storartet at både investorer og konserner oppfatter forbindelsen til klasevåpenproduksjon som negativt, og trekker seg ut".

Likevel velger DnB NOR altså blant annet å beholde klasebombeselskaper. Hvilke vurderinger som gjøres av DnB NOR i denne saken er det vanskelig å forstå. De har også i mediene bekreftet at Oljefondets veivalg er en viktig inspirasjonskilde, og har svært likelydende retningslinjer. Har DnB NORs etikkråd større ekspertise enn Det etiske rådet som gir Oljefondet sine tilrådinger om uttrekk?

Bløff
DnB NOR kapitalforvaltning har utelukket ett selskap fra sin investeringsportefølje; Singapore Technologies som produserte landminer. Ettersom det eksisterer et totalforbud mot produksjon, lagring, anvendelse og overføring av antipersonell miner, dreier DnB NOR sitt uttrekk mer om å følge loven enn om etikk. Vi kan dermed konkludere med at DnB NOR er svært lite fremtidsrettet i sin etiske policy. Det minner altfor mye om en ren bløff fra selskapet.

pdf  Les mer i arbeidsnotat 4/2006: DnB NORs etiske kapitalforvaltning – en bløff? 72.74 Kb