Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bergen er en versting på veitrafikk

Veitrafikken øker over hele landet. Blant storbyene slipper Bergen ut mest klimagasser.
Les mer i notatet som går gjennom utslippstall for alle de 20 største kommunene i Norge. Les mer i notatet som går gjennom utslippstall for alle de 20 største kommunene i Norge. 85.82 Kb
Veitrafikken øker over hele landet. Blant storbyene slipper Bergen ut mest klimagasser.
pdf  Les mer i notatet som går gjennom utslippstall for alle de 20 største kommunene i Norge. 85.82 Kb
Framtiden i våre hender har ved hjelp av SSB sine kommunetall sammenlignet utviklingen i klimagassutslippene fra veitrafikken i Norges 20 største kommuner. Oversikten bygger på tall for 2005 og 1995.

Bergen verst blant storbyene
Bergen hadde fra 1995 til 2005 en utslippsvekst fra veitrafikken på hele 34 prosent. Bergen skiller seg dermed klart ut som den dårligste blant de store byene. Også justert for befolkningsvekst ligger Bergen suverent dårligst an blant de fire store byene. Stavanger og Oslo hadde en langt mer beskjeden, og således hyggeligere utvikling i sine utslipp, med en økning i veitrafikkens utslipp på henholdsvis 4 prosent i Stavanger, og 9 prosent i Oslo.
            -Det kan være mange årsaker til at Bergen har så dårlig utvikling, men det er nærliggende å peke på massiv veiutbygging, for dårlig kollektivtransport og arealplanlegging, sier daglig leder i Framtiden i våre hender Arild Hermstad.

Trondheim oppnådde en reduksjon i de samlede utslippene på 2 prosent fra 1995 til 2005. Denne positive utviklingen skjuler imidlertid at det kraftige utslippsfallet fra 1995 til 2000, ble spist opp igjen av en utslippsvekst på ca 20 prosent fra år 2000 til 2005. SSB har  ikke tallene for 2006 enda. Med fjerningen av Trondheims bompengering ved årsskiftet 2005/2006 er det sannsynlig at situasjonen ble ytterligere forverret. Sintef spådde da at trafikken gjennom sentrum av Trondheim ville øke med ca 10 prosent.

Tromsø lavest utslipp
Hvis man ser på dagens utslipp av klimagasser fra bil og motorsykkel (og ikke utviklingen over tid), er Tromsø den kommunen som har lavest utslipp målt per innbygger. Der slapp hver innbygger ut 1,15 tonn CO2-ekvivalenter i gjennomsnitt. Skedsmo, som gjorde det dårligst (på 20. plass), slapp til sammenligning ut 2,71 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger. Det er imidlertid vanskelig å forklare Skedsmos store utslipp med manglende kommunale tiltak, fordi Skedsmo er en kommune som er sterkt preget av gjennomgangstrafikk på grunn av E6.


pdf  Les mer i notatet som går gjennom utslippstall for alle de 20 største kommunene i Norge. 85.82 Kb