Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Valgte emner: {tags}

Viser dokumenter med emne Gruveindustri, Investeringer, Oljefondet. Vis alle

Banking on Thin Ice 2022 – Two Years in the Heat Populær

246 nedlastninger

Banking on Thin Ice 2022 – Two Years in the Heat

Banking on Thin Ice – Two Years in the Heat dokumenterer nordiske bankers investeringer i olje, gass og kull i årene etter Parisavtalen. Rapporten dokumenterer hvordan norske DNB er en av de største investorene og utlånerne til olje i Norden. Investeringene bidrar til at selskapene utvinner mer olje, kull og gass enn vi kan for å nå de internasjonale klimamålene.

Notat: Internasjonale banker finansierer klimaødeleggelse Populær

7328 nedlastninger

Notat: Norske banker har ikke lenger aksjer i kullselskapene, men investerer milliarder i internasjonale banker som finansierer nytt kull, tjæresand og kontroversiell olje.

Av: Sigurd Jorde

Formosa: Norske investeringer bak Vietnams største miljøkatastrofe Populær

7544 nedlastninger

Formosa: Norske investeringer bak Vietnams største miljøkatastrofe

Arbeidsnotat av Ingrid Stolpestad

Oljefondet og flere norske banker har investert store beløper i selskapet som står bak utslippet som omtales som Asias største miljøskandale. Oljefondet er inne i tre av dette selskapets fem morselskaper med 3,5 milliarder kroner. Klp og Handelsbanken har investert om lag 135 millioner til sammen.

The promise of sustainable investing Populær

10812 nedlastninger

The promise of sustainable investing

Oljefondet anses å være en ledestjerne på etikk og ansvarlighet i globale investormiljøer, men er det nåværende mandatet til verdens største fond rustet til å møte utfordringer på etikk og miljø i framtiden?

Rapporten er skrevet for blant andre Framtiden i våre hender av Sony Kapoor med assistanse fra Linda Zeilina

Oljefondet og Borneo Populær

6825 nedlastninger

Oljefondet og Borneo

I dette notatet vil vi se nærmere på det norske oljefondets (Statens pensjonsfond utland) investeringer i selskaper som på ulike måter er involvert i ødeleggelse av regnskog og krenkelse av urfolks rettigheter på Borneo. Notatet er et supplement til casestudien «The role of the Norwegian banks in the Borneo Crisis» av Etisk Bankguide Norge, som analyserer norske bankers investeringer i fem selskaper som på ulike måter er eller har vært innblandet i kritikkverdige forhold på Borneo.

The role of Norwegian banks in the Borneo crisis Populær

5415 nedlastninger

The role of Norwegian banks in the Borneo crisis

Denne casestudien er skrevet av Etisk Bankguide, som er et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet. Casestudien er del av Fair Finance Guide Internationals metodiske tilnærming. Etter å ha gjennomgått og analysert bankenes policy på 13 ulike temaer i den store baselineundersøkelsen som førte til en rangering av 13 norske banker, er case-studiene en undersøkelse av hvordan bankene følger opp sin policy i praksis. Casestudien tar for seg norske bankers investeringer på øya Borneo, som er delt mellom Malaysia og Indonesia.

Klimaverstinger i oljefondet Populær

5089 nedlastninger

Klimaverstinger i oljefondet

I 2016 ble retningslinjene for Oljefondet endret. Klimakriteriet åpnet opp for at selskaper kan utelukkes fra fondet, dersom de slipper ut en uakseptabel mengde klimagasser. Ett år senere er det ingen selskaper som er utelukket fra Oljefondets et slikt grunnlag.

I rapporten «Klimaverstinger i Oljefondet» foreslår Framtiden i våre hender hvordan klimakriteriet kan virke i praksis. Rapporten tar for seg investeringer i selskaper og sektorer som er spesielt skadelig for klima.

Forfatter Ingrid W. Stolpestad

Divestment done and divestment to do Populær

5765 nedlastninger

Divestment Done and Divestment To Do- The Norwegian Government Pension Fund and Coal

Published by urgewald, Framtiden i våre hender and Greenpeace Norway
Author: Heffa Schücking

A year ago, the Norwegian Parliament took a historic decision to move the Government
Pension Fund Global (GPFG) out of thermal coal. The Parliament determined that
companies should be excluded if they “base 30% or more of their activities on coal,
and/or derive 30% of their revenues from coal.”1 This was an important break-through as
the 30% threshold established a new benchmark for divestment actions of large investors.
Only months after the Norwegian decision, the world’s largest insurance company, Allianz,
undertook a coal divestment action of its own based on the GPFG’s 30% threshold.2 And
other investors such as KLP and Storebrand, which had already undertaken divestment
actions, have now tightened their thresholds to keep up with the trail blazed by the
Norwegian Parliament.

This briefing provides a “snapshot” of how the world’s largest coal divestment action is
progressing. To this end, we have analyzed the GPFG’s holdings list from December 31st
2015 as well as the implementation guidelines laid out by Norway’s Finance Ministry.
Although the divestment action is not due to be completed until the end of 2016, we wish
to draw attention to some weaknesses that could diminish the scope and impact of the
Storting’s decision if they are not addressed.

Forvaltning for framtiden? Et arbeidsnotat om endringer i etikk- og bærekraftsarbeidet hos norske fondsforvaltere Populær

10316 nedlastninger

Etisk og bærekraftig investeringsvirksomhet er et felt i stadig utvikling. Aktørene på det norske markedet har utviklet en rekke ulike tilnærminger til, og strategier for å ivareta etiske og bærekraftsmessige hensyn i sine investeringsunivers. I "Forvaltning for framtiden?-Et arbeidsnotat om endringer i etikk- og bærekraftsarbeidet hos norske fondsforvaltere" kan du lese at relativt lite har skjedd i tilbudet av spesialiserte etiske og bærekraftige fond. Mer har skjedd i arbeidet med å underlegge hele porteføljen kriterier for etikk og bærekraft, men det er stor variasjon i hvorvidt ambisjonener om etikk og bærekraft gjenspeiler seg i konkrete grep i kapitalforvaltningen og i hvor åpne forvalterne er om arbeidet de gjør.


Dirty & Dangerous: Oljefondet er skitnere enn du trodde Populær

6937 nedlastninger

Oljefondets kullselskaper driver ikke bare med kullgruver og kullkraftverk – som skaper store lokale miljøproblemer og er det største bidraget til klimaendringene. I rapporten «Dirty and Dangerous» avsløres det også hvordan Norges Bank har investert i selskaper som omdanner kull til olje.

Et klimavennlig oljefond Populær

11983 nedlastninger

Oljefondets investeringsprofil bidrar til å øke de globale utslippene av klimagasser. Oljefondet og Norge kan bli en internasjonal pådriver, og bidra til å snu utviklingen i en grønn retning. Finansdepartementet må endre investeringsprofilen og sikre grønn forvaltning for fremtiden. Denne rapporten kommer med anbefalinger til hvordan det kan gjøres.

Ikke gull alt som glimrer FIVH 2013 Populær

5127 nedlastninger

Ikke gull alt som glimrer – Menneskerettighetsbrudd og miljøskade ved Oljefondets gull- og sølvgruver i Latin-Amerika.