Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tekstilarbeidere jobber ved en fabrikk i Vietnam. Foto: CC ILO Aaron Santos

Ny lov vil skape mer åpenhet

Framtiden i våre hender ønsker at det opprettes en etikklov som gir organisasjoner og forbrukere rett til informasjon om arbeidsforholdene varer blir produsert under.

Tekstilarbeidere jobber ved en fabrikk i Vietnam. Foto: CC ILO Aaron Santos
Tekstilarbeidere jobber ved en fabrikk i Vietnam. Foto: CC ILO Aaron Santos
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Framtiden i våre hender ønsker at det opprettes en etikklov som gir organisasjoner og forbrukere rett til informasjon om arbeidsforholdene varer blir produsert under.


Målet med en etikklov er å bedre arbeidsforholdene i produksjonsland. Åpenhet er i seg selv en kraft til forbedring og endring.

Rett til informasjon

Når du kjøper en t-skjorte, vil klesmerket være lovpålagt å gi informasjon om arbeiderne fikk en anstendig lønn, rett til å organisere seg, eller om de har tilstrekkelig sikkerhetsutstyr og et sunt arbeidsmiljø.

Åpenhet = økt ansvarlighet

Etikkloven skal øke åpenheten om arbeidsforholdene i produksjonsland og bidra til å sette i gang prosesser som bedrer forholdene for arbeiderne. I dag er det bedriftene som selv bestemmer hvor mye informasjon de ønsker å dele med oss forbrukere. Innsyn i leverandørlister f.eks. i tekstilindustrien har vist seg å være en kraft til forbedring og endring. Når en har tilgang til informasjon, kan denne etterprøves på fabrikkene, noe som oppmuntrer bedrifter til å prioritere arbeidet med å bedre produksjonsforhold fra leverandørene sine.

Det har stort sett vært organisasjoner og engasjerte forbrukere som presser på for økt åpenhet, men endringene går for sakte. Derfor må Stortinget opprette en etikklov.

Enklere å ta etiske valg

Vi ønsker også å sikre forbrukernes rett til informasjon. Etikkloven vil kunne bidra til at vi som forbrukere får rett til sentral informasjon om under hva slags forhold varene produseres. Dette vil styrke de som jobber seriøst for å forbedre forholdene og synliggjøre de som gjør lite eller ingenting. Slik blir det enklere for oss som forbrukere å gjøre valg som styrker arbeidet for å sikre menneske- og arbeiderrettighetene.

Lignende lov gjorde palmeoljekampanjen mulig

Fra før av finnes det en Miljøinformasjonslov,  som har som formål å ”sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og derved gjøre det lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet…”. Miljøinformasjonsloven har hatt stor betydning for gjennomslag i en rekke viktige miljøsaker i Norge som for eksempel Regnskogfondet og Grønn Hverdags palmeoljekampanje. Kampanjen førte til en 2/3 reduksjon i palmeoljeforbruket i Norge på ett år. Uten en miljøinformasjonslov hadde bedriftene neppe delt informasjon om palmeoljeinnholdet i produktene de førte, og da hadde hele grunnlaget for kampanjen falt bort.

Vil du vite om det du kjøper er produsert på en etisk forsvarlig måte? Signer vår kampanje for en etikklov!

Hvilke varer bør omfattes?

  • Varer som klassifiseres som høyrisikoprodukter av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), det vil si bl.a. tekstiler, arbeidsklær, sko, møbler, kaffe, te, kakao og leker 

Hvem bør omfattes av etikkloven?

  • Private virksomheter og offentlige myndigheter

Hva skal de svare på?

  • Generelt skal virksomhetene gi informasjon vedrørende spørsmål om arbeidsforhold, som lønnsforhold, arbeidstid og arbeidsmiljø. Det omfatter også spørsmål knyttet til sikkerhet og helse på arbeidsplassen.
  • De bør også svare på informasjon om leverandøren følger ILOs kjernekonvensjoner om minimumsstandarder i arbeidslivet (forbud mot barnearbeid, vern av organisasjonsfrihet, forbud mot diskriminering, avskaffelse av tvangsarbeid)
  • De bør også gi informasjon om andre forhold – som for eksempel om leverandøren har egne etiske retningslinjer og hvordan disse følges opp.

Hvilke krav til svar vil Etikkloven gi?

  • Loven skal pålegge private virksomheter og offentlige myndigheter å svare på spørsmål om forhold hos egne leverandører.
  • Etikkloven er en informasjonslov, og kan ikke pålegge en bedrift å ha spesifikke retningslinjer for underleverandører, som for eksempel krav til levelønn. Men loven skal sørge for at en bedrift må oppgi informasjon om lønnsforholdene ved fabrikkene de benytter og om arbeiderne får en levelønn.
  • Etikkloven er en lov som pålegger virksomhetene å gi informasjonen om helt spesifikke spørsmål. Svaret kan også være at de ikke vet, det vil si at de ikke har kunnskap om helt grunnleggende menneske- og arbeiderrettigheter ved fabrikkene som produserer varer for dem og at de dermed utsetter sine kunder for å kjøpe varer som kan være produsert under elendige forhold.
  • Dersom selskapene ikke svarer på spørsmålene, vil dette kunne klages inn til klagenemnd. (Under Barne- og likestillinsgdepartementets, etter modell fra miljøinformasjonlovens klagenemnd under Klima og miljødepartementet)

Vil dette pålegge virksomhetene mye ekstraarbeid?

  • Virksomheter som handler med risikoprodukter bør uansett ha gjort et forarbeid som gjør at de sitter med stor kunnskap om arbeidsforholdene. For de som gjør dette arbeidet seriøst, vil loven fremheve arbeidet deres. For de som sluntrer unna, vil loven gjøre dette synlig og sette i gang en prosess også i disse virksomhetene for å forbedre arbeidsforholdene.