Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Verdens elbil-laboratorium.

Denne våren står trolig det politiske slaget om de norske elbilfordelene. Å fjerne eller amputere fordelene nå kan være et fatalt feilgrep og slutten for en svært vellykket norsk elbilpolitikk.
Går de norske elbilfordelene mot slutten? I løpet av mai kan fredningstiden i klimaforliket være over. (foto: Erik Solheim/Flicrk)
Går de norske elbilfordelene mot slutten? I løpet av mai kan fredningstiden i klimaforliket være over. (foto: Erik Solheim/Flicrk)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Denne våren står trolig det politiske slaget om de norske elbilfordelene. Å fjerne eller amputere fordelene nå kan være et fatalt feilgrep og slutten for en svært vellykket norsk elbilpolitikk.

Kommentar:

I løpet av mai vil antallet helelektriske biler i Norge overstige 50.000. Det er et imponerende tall som de færreste hadde trodd var oppnåelig bare for noen få år siden. 

Det utgjør også den magiske grensen som ble satt i klimaforliket for tre år tilbake. Der ble det bestemt at «dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet ikke overstiger 50.000».Nå er vi snart der. 

Foregangsland

Den vellykkede elbilpolitikken har  gjort Norge til et internasjonalt foregangsland og det landet i verden med flest nullutslippkjøretøy per innbygger. Men det betyr ikke at elbilen er moden for å rulle på egne hjul uten hjelp fra avgift- og bruksfordeler.

Så langt utgjør de helelektriske bilene knapt to prosent av den norske bilparken. Globalt finnes det mer enn 1 milliard kjøretøy. Langt under en million av disse er elektriske, altså en promilleandel av verdens personbilmarked.

Teknisk umoden

Elbilen er fortsatt teknisk umoden og begrenset av kort rekkevidde, lang ladetid og knapphet på ladepunkter og hurtigladere, (som ikke er så hurtige sammenlignet med en bensin og dieselpumpe).

Det skjer mye spennende forskning på utvikling av ny batteri- og ladeteknologi. Gjennombrudd kan komme fort, og vil trolig gjøre det. Teslas inntreden i elbilmarkedet er et godt eksempel. 

Kvantesprang

Muligheter for at elbilene kan gjøre kvantesprang i sin utvikling fjerner ikke behovet for støtteordninger som fungerer. Det at det finnes en marked av en viss størrelse er snarere en av forutsetningene for at den teknisk utviklingen blir intensivert og prioritert i tiden framover. 

I midten av mai legger regjeringen fram en utredning og en gjennomgang av de samlede norske bilavgiftene, inkludert elbilene. Mye tyder også på noen av bruksfordelene som tilgang til kollektivfelt, fri parkering på kommunale plasser, og fritak fra bompenger vil bli tatt opp til revisjon.

Ifølge Kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforeningen vil markedet for elektriske biler i Norge kollapse dersom momsfritaket på 25 prosent blir borte. Det betyr for eksempel at en Volkswagen e-golf vil øke fra omkring 250.000 til over 310.000 kroner over natten. 

Verdens elbil-laboratorium

Det norske elbilmarkedet er viktig for den internasjonale bilindustrien Det er av en slik størrelse at det er mulig for bilprodusentene å teste ut elbilene under virkelige forhold. Norge har på mange måter blitt verdens elbillaboratorium, mener kommunikasjonssjefen i elbilforeningen. Det er ord som de norske myndighetene bør merke seg. I utviklingen av elbilene spiller Norge en viktig internasjonal rolle. 

En undersøkelse publisert av bilorganisasjonen NAF i dag viser at 74% av de som ble spurt mener at elbilfordelene bør videreføres. Det positive synet på favoriseringen av elbilene gjaldt også de som ikke vurderte å kjøpe. 39 prosent oppgir at de vurderer å kjøpe elbil. 42 prosent i by, mot 37 prosent på landet vurderer elbil ved neste bilkjøp. 

Mulighetene er gode for en fortsatt sterk elbilvekst i Norge,men ikke uten hjelp av myndighetenes gulrot.

Målet er fossil utfasing

Selvfølgelig finnes det ulemper med elbilene, og argumenter mot favorisering av dem, vel og bemerke i et svært kortsiktig perspektiv.

Dersom målet er å fase ut de bensin- og dieseldrevene kjøretøyene finnes det ingen vei utenom en sterk og systematisk satsing på elbiler og hydrogenbiler. Det nytter ikke å vente med satsingen til teknologien skal bli moden. De må skje på et tidspunkt hvor løsninger og produkter fortsatt er premature og underveis.

 For å nå målet om et bærekraftig samfunn trenger vi et bredt spekter av virkemidler. Vi må kjøre mindre, vi må bygge ut for skinnegående transport, for kollektivtrafikken, fotgjengerne og syklistene i de store byene, og vi må satse på utvikling av flere teknologiske løsninger samtidig. 

Men vi kommer ikke nærmere målet ved å stikke kjepper i hjulene for et norsk klimatiltak som har vært sjeldent vellykket. Fordelene som er utviklet for elbiler bør ikke fjernes eller svekkes. Elbilsatsingen er et viktig bidrag fra Norge i klimakampen.  Å sette punktum for det norske elbileventyret tror jeg vi vil kommer til å angre på.