Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vekst i møkk

Ousseni driver økologisk jordbruk. Han pløyer opp ufruktbar jord og høster korn og grønnsaker.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Ousseni driver økologisk jordbruk. Han pløyer opp ufruktbar jord og høster korn og grønnsaker.

– Så langt er jeg godt fornøyd med resultatet, sier Ousseni Zorome.
Han står midt ute i den nye åkerlappen som han allerede nå er i ferd med å gjøre i stand til neste års våronn i mai-juni. Jorda er skrinn. Om man i det hele tatt kan snakke om jord. For her vokser nemlig svært lite av egen fri vilje.

Bruker kumøkk

Ousseni har siden begynnelsen av 1980-tallet brukt enkle metoder, og på den måten klart å få noe ut av områder som de aller fleste ville ansett som ubrukelige til landbruksformål. Metoden heter Zai og går i korthet ut på å bruke kompost fra for eksempel kyr. Ousseni graver et hull i den steinharde jordmassen som minner mest om leire. Komposten legges deretter i hullet. Til slutt sår han direkte i komposten. Dette gjør han kort tid før regnperioden setter inn. Opp fra komposten vokser det korn og grønnsaker.

– På denne måten klarer jeg å utnytte områder som ellers ville ha ligget brakk, sier han.

Ousseni forteller at han var alene om å drive økologisk landbruk i landsbyen Somago som ligger nord i landet. Heller ikke i dag er interessen særlig stor for økologiske produkter. Ousseni selger kun sesamfrø, nøtter og dyr. Resten beholder han til eget forbruk. Men metoden er blitt utbredt blant bøndene i distriktet, og for ni år siden startet de sin egen forening.

– I løpet av de siste årene har jeg opparbeidet stadig nye åkerlapper, forteller Ousseni.

Positiv effekt

Den høyreiste bonden er ordknapp, men tydelig stolt. Han har klart seg gjennom perioder med tørke og uår. Han driver attpåtil sitt jordbruk i et område som i mange år har vært utsatt for erosjon. Men som han altså bekjemper med enkle midler og redskaper. Ousseni er heller ikke i tvil om at økolog­isk jordbruk har en positiv effekt på miljøet.

– Økologisk jordbruk gir helt klart miljømessige gevinster, og er et viktig virkemiddel for å redusere ørkenspredning. For jeg både reparerer og gjenerobrer jorda, og sørger for at det kommer vegetasjon her, sier han.