Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Folk tar ansvar

Befolkningsveksten fører til økt press på jorda og naturressursene. Statlige myndigheter har lite å stille opp med, men satser på å ansvarliggjøre lokalbefolkningen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Befolkningsveksten fører til økt press på jorda og naturressursene. Statlige myndigheter har lite å stille opp med, men satser på å ansvarliggjøre lokalbefolkningen.


– Vi er satt til å beskytte eksisterende skog, men i praksis er dette en nesten håpløs oppgave. Fattig­dommen fører til at mange tar det de kan skaffe til veie for å tjene litt penger. Salg av fyringsved er en viktig
inntektskilde, sier Goudouma Zigani.

Den regionale direktøren for skog og vann i den nordlige delen av Burkina kommer med følgende karakteristikk av landets helsetilstand: Befolknings­veksten på over tre prosent i året fører til et voldsomt press på jord og skog. Forbruket av de naturlige ressursene står ikke i forhold til hva som er tilgjengelig. Snaubeiting og intensivt jordbruk hører også med til dette bildet. Det er heller ikke nok land til alle, noe som er alvorlig i en nasjon der om lag 80 prosent livnærer seg av jordbruket. Klimaendringer og mindre regn bidrar ikke til å gjøre situasjonen bedre.

– I enkelte områder er alle trærne døde. Det minner om en kirkegård. Produktiviteten i jordbruket har sunket. Kombinasjonen vannmangel og erosjon har svært negative følger, sier han.

Mister ikke motet

Direktøren gir oss et virkelighetsbilde som stemmer godt overens med det vi har sett rundt om i Burkina.  At vannmangelen bekymrer, er forståelig. Landet har allerede fra før sparsomt med vann. Mange steder må man bore 70 meter for å komme ned til vannkilden. Men han er ingen pessimist. Tvert om.

– Det er håp. Desentralisering og ansvarliggjøring er blitt to viktige virkemidler i kampen mot ørkenspredning. Lokalbefolkningen har innsett at utviklingen går i feil retning, og er villig til å bidra. Holdningsendringer og bruk av nye teknikker vil gjøre oss i stand til å mestre utfordringene, sier Zigani.

Engasjert ungdom


Han får umiddelbart støtte fra Patricia Diendere. Hun er ansvarlig for en rekke utviklingsprosjekter på landsbygda. Disse blir finansiert av flere europeiske land. Hun opplyser at mange av prosjektene har som mål å
forbedre miljøet.

– Og undommen er aktiv. Uroligheter og vansker med å få jobb i nabolandene har ført til at mange foretrekker å bli værende på landsbygda, og arbeide der. De unge ser at lokalsamfunnet trues av ørkenspredning, og er derfor opptatt av å finne løsninger og tiltak som kan bremse denne utviklingen. Derfor har flere og flere prosjekter fått en klar miljøprofil, sier Diendere.

Hun legger til at dette kommer av ansvarliggjøringen som også innebærer at lokalbefolkningen ikke bare forstår alvoret, men også etter hvert får større ansvar for prosjektene.

– Det legges derfor stor vekt på opplæring. Det er snakk om en gradvis overføring av ansvar til lokalt hold, avhengig av tilgangen på mennesker som kan påta seg slike oppgaver. På den måten vil lokal­befolkningen selv bli bedre i stand til å ta vare på sine ressurser, avslutter Diendere.