Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Der fjellene blør

I åtte år har borgerkrigen i Maos navn rast i skyggen av Himalaya. Ifølge maoistene har folkets røst talt for å ta til våpen mot undertrykkelse, urettferdighet og korrupsjon. Men det er en krigstrett røst som nå hvisker om fred.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

I åtte år har borgerkrigen i Maos navn rast i skyggen av Himalaya. Ifølge maoistene har folkets røst talt for å ta til våpen mot undertrykkelse, urettferdighet og korrupsjon. Men det er en krigstrett røst som nå hvisker om fred.

– Politikerne behandler oss vanlige folk som en flokk med sauer. Det er alt vi er for våre politiske ledere, enten det er snakk om maoistene eller andre. De tenker mer på seg selv, enn på oss som tross alt skal velge eller støtte dem, sier «Prem» oppgitt. Han driver en privatskole med en sterk sosial profil på landsbygda vest i Nepal.

– Nå trenger vi ikke bedre veier eller en ny bro. Jeg trenger ikke engang to måltider til dagen – bare vi får fred i landet, forteller han. «Prem» gir en stemme til det mange nepalesere tenker om det politiske kaoset og krigen. Det råder en oppgitt resignasjon blant mange i det fattige landet under himmelens tak. «Bare det blir fred vil Nepal bli et godt sted å bo», er frasen som går igjen og igjen i møte med alt fra drosjesjåfører i Katmandu og bønder i fjellene.

Sivilbefolkningen må ta de største tapene, som det er i de fleste borgerkriger. Å ha en trykk-koker på landsbygda i Nepal er nok til å bli stemplet som Maoist-medløper av soldatene i Nepals kongelige hær. Enhver trykk-koker er en potensiell hjemmelagd bombe. Det skal heller ikke mye til å bli stemplet som informatør av Maoistene. Tusenvis av nepalesere blir tatt fra hjemmene sine hvert år. Maoistene tar med seg lærere, bønder, skoleelever og journalister for «omskolering» og tvangsrekruttering. Hæren tar med seg mistenkte Maoister til avhør – og flere menneskerettighetsorganisasjoner har dokumentert tortur. Summariske henrettelser er ikke uvanlig på noen side av konflikten. Hvem det blir neste gang vet ingen. Til sammen har omkring 9.000 blitt drept som følge av borgerkrigen i Nepal. De siste årene har antall drepte økt i konflikten.

På leting i Maoist-land

Vi har gått i tre timer for å nå en liten fjell-landsby utenfor Surkhet, vest i Nepal. Maoistene vil sette mot i folket og oppildne landsbyen med sin omreisende opera der, har vi hørt.

– Her kommer regjeringshæren bare hvis de minst er en bataljon, forklarer «Durga», min lokale kollega. Jeg håper stille at tre nepalske journalister, en lærer på nærmeste barneskole og en norsk journalist er tilstrekkelig for vårt langt mer fredelige prosjekt. Røde flagg vaier på enkelte hustak og i flere trær. Et par husvegger er prydet med slagord om «den stolte folkekrigen for republikk» i kongedømmet. Jeg forsikrer de sivile landsbyvaktene om at jeg ikke er amerikaner. De ler, og vi får prate fritt med folk og tillatelse til å ta bilder. Opera-militsen på omkring 50 soldater og dansere har dessverre forlatt landsbyen noen timer i forveien – på vei til neste landsby utenfor vår rekkevidde.

Over en kopp te møter vi «Bahadur» på 64 år med en sønn i regjeringshæren. En maoistoffiser og et par soldater hadde tilbrakt natten i mannens hus. Noe som er tilstrekkelig for at hæren kan stemple «Bahadur» som medhjelper av maoistene, uten at han har hatt noe valg.

– Jeg spurte lederen om det snart ville bli fred nå. Han sa at jeg ikke skulle bekymre meg og at jeg nok kunne få besøk av sønnen min igjen, sier «Bahadur». Han er ikke overbevist. Hvis sønnen kommer tilbake til landsbyen vil han bli henrettet på stedet, selv om han er i sivil.

Unge på flukt

Vi bor i en liten nabolandsby hvor vi har blitt innkvartert på det som har vært kontoret til skogvokterne i området. De fant det fornuftig å rømme landsbyen – slik de aller fleste andre offentlige tjenestemenn har gjort over hele landsbygda i Nepal. Som i mange andre utkantstrøk ellers i Nepal mangler hele generasjoner. Det finnes så å si ikke ugifte unge kvinner – og menn fra 16-17 år og fram til slutten av tyveårene. Bare middelaldrende, gressenker, gamle og barn. Valget er enten å bli tvangsmobilisert i den lokale maoist-militsen eller verve seg til tjeneste i kongens hær. Tusenvis av unge mennesker har flyktet til India eller Kathmandu, hvor et vanskelig liv venter dem. Mange unge kvinner har endt opp blant hovedstandens tusener av prostituerte. De unge mennene sliter med å få nok arbeid til å overleve av, og alkohol- og rusproblemer er tilsvarende store.

– Kan jeg få bli med deg, spør en liten gutt på knapt fem år, når vi forlater landsbyen sammen med en hel flokk unger og andre.

– Ta dem alle med deg, sier en gammel mann.

Møte med en maoist

Etter to dager den nærmeste byen, Surkhet, har vi endelig fått avtale med maoistlederen som er øverstansvarlig både militært og politisk for distriktene Bardia og Surkhet vest i landet. Jeg har fått vite at hans unge kone ble skutt av politiet før borgerkrigen brøt ut i 1996, da de begge var aktive i ett av kommunistpartiene i Nepal. Vi møter han i ett privat hjem med en liten hær av livvakter i sivil. Selv de to unge kvinnene som lager melketeen i kjøkkenet er milits-soldater. Lederen er overraskende ung og imøtekommende. Maoistene i Nepal er langt fra slik vi kjenner dem fra Maos Kina. Jeg lurer på hvorfor de har oppkalt bevegelsen etter Mao.

– Mao er den eneste teoretikeren som har laget en oppskrift på revolusjon for et fattig land i Sør. Ideologisk foretrekker vi å se på oss selvsom kreative marxist-leninister, i motsetning til dogmatiske, forklarer han. Blant annet har ikke Maos revolusjonsbrødre noe i mot fri religionsutøvelse. Når idealet for lederen er en republikk slik som i India, høres det heller ikke svært typisk maoistisk ut.

– Vi vil ha en slutt på krigen så raskt som mulig, slik at skadevirkningene for landet blir begrenset. Borgerkrigen er en forlengelse av folkets røst. Vil folket ha fred igjen så vil det bli fred, framholder lederen, som hevder krigen aldri har blitt noe mål i seg selv for maoistene.

Konge eller ikke konge

Ifølge lederen kjemper maoistene i Nepal for å gi folket en sjanse til å endre på maktfordelingen i landet gjennom å ha et demokratisk valg om en ny konstitusjon. Det kan bare skje hvis kong Gyanendra BirBikram Shah Dev er villig til å la folket avgjøre om han skal forbli konge eller ikke. Til nå har kongen ikke vært villig til dette, og har i stedet sikret seg mer politisk makt enn tidligere ved å oppløse parlamentet i landet og selv sette sammen en regjering.

Presset på kongen er økende fra en rekke organisajoner og forskjellige politiske partier. Maoistene innfører regelmessig blokader av forskjellige sektorer i landet. Under turistblokadene stenger alle hotellene, en annen dag er det ikke et eneste kjøretøy å se på veiene og andre dager er alle skolene stengt. I mellomtiden svikter turismen, som har vært en av Nepals viktigste inntektskilder, og en rekke hjelpe- og bistandsorganisasjoner har redusert arbeidet sitt i det fattige landet – som bare blir fattigere og fattigere av krigen. Næringslivet ellers sliter også. Blant annet har nasjonale produsenter av populære nudel-pakker fått store problemer, ettersom de får varene sine konfiskert under transport av både maoistene og hæren, fordi nudlene egner seg utmerket som feltrasjoner. For folk flest blir det bare vanskeligere og vanskeligere å klare seg mens de venter på freden.

Navn på personer og landsbyer i artikkelen er anonymisert med hensyn til folks sikkerhet.