Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Norge kan bli en grønn pionernasjon

– Norge har unike muligheter til å bli et foregangsland i utvikling av en ny grønn økonomi, hevdet den indiske økonomen Pavan Sukhdev, lederen for FNprogrammet Global Green New Deal.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
– Norge har unike muligheter til å bli et foregangsland i utvikling av en ny grønn økonomi, hevdet den indiske økonomen Pavan Sukhdev, lederen for FNprogrammet Global Green New Deal.

Det var på konferansen «krisens mulighet» i Oslo 25. mai at den ledende grønne økonomen utfordret norske myndigheter til å ta på seg et ansvar for å gå i bresjen for å utvikle en ny bærekraftig internasjonal økonomi. Konferansen som ble arrangert av Framtiden i våre hender samlet rundt 200 deltakere, de fleste med bakgrunn fra økonomi og miljø. Konferansen er finansiert med midler fra stiftelsen Fritt Ord.

Uttalelsene fra Sukhdev må ha lydd som musikk i ørene til konferansens initiativtaker, forfatter og fivh-grunnleggeren Erik Dammann. Hans ambisjon allerede på syttitallet var at Norge skulle bli det første landet i den rike verden som brøt seg løs fra vekstøkonomiens grep og slo inn på en ny alternativ utviklingskurs. Nå ønsker han at Norge skal bruke sine ressurser og muligheter til å plassere spørsmålet om en grønn verdensøkonomi øverste på dagsorden blant verdens ledende politikere, forskere og opinionsdannere.

Men hva mener norske myndigheter om dette? Har Norge vilje og ønske om å gå inn i en slik rolle? Vil konferansen «krisens mulighet» bli fulgt opp med en stor internasjonal og topptung konferanse, spurte FIVHleder Arild Hermstad miljø- og bistandsminister Erik Solheim som var invitert som en av foredragsholderne.

Denne konferansen kommer i rett tid, sa Erik Solheim i sitt innlegg. Det er definitivt et behov for å bringe spørsmålet opp på et høyere nivå, mente ministeren. Men det arrangeres nesten en uendelighet av økonomi, miljø og klimakonferanser rundt omkring på kloden. Vi har ikke behov for nok en stor konferanse. En internasjonal toppkonferanse må tiltrekke seg avgjørende oppmerksomheten fra ledende politikere, de største nyhetsmediene og de beste forskerne på kloden og den må skape handling.

Det er hevet over tvil at tiden er moden for en stor internasjonal debatt om økonomiske alternativer sa Solheim. Den uregulerte markedsøkonomien ligger i ruiner, ingen snakker lenger om det avregulerte markedet.

Solheim advarte mot å lytte til de som hevder å ha en komplett modell for en internasjonal økonomi. Alle komplette modeller for samfunnsutvikling og økonomisk utvikling har endt i katastrofer. Vår rollemodell bør være Franklin D. Roosevelt, hevdet Solheim. Ut av trettitallets økonomiske krise kom det praktiske løsninger og en gradvis reformert internasjonal økonomi. Det kom nye institusjoner, velferdstaten og pensjonsordninger og ønske og vilje om dialog i verdenshandelen. Det sprang ikke ut av en teoretisk modell, men av praktisk politiske reformer og vilje til å løse ekstremt krevende oppgaver, hevdet Erik Solheim i sitt innlegg på konferansen.