Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Det er tidlig morgen i de bratte hellingene mot Bunnefjorden på Nesoddens nordøstside. I snøslapset løper en eldre mann med uvanlig lette steg langs den smale stien som slynger seg gjennom skog av gamle nåltrær.
Grønne partier fosser fram. Miljøpartiene i land etter land oppnår historiske valgresultater og har beveget seg fra marginal opprørposisjon på til politisk makt. De siste tjue årene har de grønne sittet i regjering i 17 europeiske land. Vi står kanskje foran et grønt, partipolitisk paradigmeskifte tror eksperter.
– Norge har unike muligheter til å bli et foregangsland i utvikling av en ny grønn økonomi, hevdet den indiske økonomen Pavan Sukhdev, lederen for FNprogrammet Global Green New Deal.
Mannen som møter meg på den forblåste fergekaia på øya ytterst ute mot Stillehavet har blitt en av de viktigste premissleverandørene i den internasjonale antiglobaliseringsbevegelsen. Bli med til David Kortens økotopia.

Susan George tror ikke på noen revolusjon. Ei heller på at kapitalismen kan få et menneskelig ansikt. Hun er forfatter og visepresident i franske Attac. Folkevett traff henne i Paris.

For rettssosiolog Thomas Mathiesen er problemet at vi oppfatter oss selv som frie når vi ikke er det. Da har disiplineringen nådd sitt høydepunkt.

– Det internasjonale markedssystemet vil bryte sammen. Da antar jeg at det vil kunne være et behov for å stable et nytt system på beina. Til det vil jeg bidra, sier professor i sosialøkonomi, Fritz Holte.

"Vår drøm er en verden uten fattigdom", er Verdensbankens credo. For mange fattige har bankøkonomenes drøm blitt et mareritt - hvor de rike har blitt enda rikere og hvor den skjulte agendaen bak retorikken til den vestlige pengemakten har blitt klarere og klarere.

Folkevett søkte ut i skogen for å finne råd mot idealistisk avmaktsfølelse.