Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Rød dronning

Det er vanskelig å tenke seg en dyktigere, rausere og morsommere politiker enn Kristin Halvorsen. Men hvorfor må finansministeren i et stadig rikere oljeland hele tiden øke de norske klimautslippene?
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det er vanskelig å tenke seg en dyktigere, rausere og morsommere politiker enn Kristin Halvorsen. Men hvorfor må finansministeren i et stadig rikere oljeland hele tiden øke de norske klimautslippene?
Kristin Halvorsen
– Du er partileder, finansminister, og vinner tv-debatter på kveldstid. Skyldes det kosttilskudd, meditasjon – eller har du noen dobbeltgjengere?

– Nei, jeg har godt humør – og etter hvert erfaring. Og mange flinke folk rundt meg. En del av jobben er å sove seks timer hver natt.

– Det er ikke nok!

– Det får være nok.

– Børsen og næringslivet er mer begeistret for deg enn de var for Foss. Har de blitt sosialister? Eller har du blitt kapitalist?

– He, he. Disse næringslivsliberalistene kommer og skraper på døra til staten, og håper på hjelp nå når markedsliberalismen har gått politisk konkurs - også i land som ikke har noen tradisjon for at staten skal være aktiv i næringslivspolitikken. Jeg smiler litt over den nye begeistringen for at staten får en større rolle.

– Er det sosialisme?

– Nei, men dette er historien om en globalisert kapitalisme, der mange har tatt seg til rette – gubber med ekstreme lønninger, som tenkte få måneder framover og tok store sjanser. Det har ført til konkurser, svekket velferd… Heldigvis kommer det nye krav om et internasjonalt regelverk for styring av økonomien, få kontroll over skatteparadisene…

– Positivt er det også at vi flyr mindre, kjører mindre bil, aluminium og kunstgjødsel hoper seg opp på lagrene…

Statsråden kremter skeptisk.

– Er det ikke bra?

– Det er bra at trafikken reduseres, men et dramatisk fall i verdensøkonomien er ikke løsningen på klimakrisen. Men noen av løsningene på finanskrisen må også peke mot klimaløsninger. Det er klimakrisen vi blir målt på av egne barnebarn. Når veksten kommer tilbake, må den være … sammensatt på en annen måte.

– Der har dere mislyktes. I 2007 vokste privatforbruket i Norge rekordartet med 6 prosent, klimautslippene satte rekord med 3.

– Joo. Men vi har vært inne i en høykonjunktur, som har gitt overforbruk, hatt en stor miljøregning – og kapital fordeler seg dessverre ekstremt skjevt. En stor utfordring er å gjøre noe med svingningene i økonomien, så veksten blir jevnere.

– Men SV har programfestet lavere privatforbruk? Du kalte 2008 et jubelår. Hva jublet du for?

– De siste fem årene har gitt rekordvekst. En viktig grunn er lav arbeidsløshet. Folk som før hadde lite, får en normalinntekt. Men i sum er slike vekstperioder ikke bærekraftige.

– Nei, for hvis klimautslippene øker - av gode grunner - må det være en rik regjerings plikt å gå til andre tiltak slik at resultatet blir markant reduksjon. Ellers kollapser til slutt livet på jorda – av lutter gode grunner.

– Ja, vi kunne gitt gigantiske skatteskjerpelser – for å omfordele…

– Ja!

– Jo. Men da må SV har rent flertall.

– Da kommer det?

– Nei, he, he. Den store spørsmålet er hvor tøff man kan være – og samtidig ha folk med seg. Du ville ikke tro hvor mye klager det kommer på småting, vi burde sende deg en kopi av e-postboksen... Det er vel bare Framtiden i våre hender som har stått opp og forsvart oss på disse avgiftene, diesel, bensin, småtterier, fem og ti øre – folk reagerer som om det var verdens undergang. Til og med miljøorganisasjonene kan tro at det er bevilgninger til et bestemt formål som avgjør miljøpolitikken, mens det trengs en større snuoperasjon.

– Ville det ikke påvirke opinionen hvis du sa at gjennomsnittsnordmannen er rik nok? Hvis du da mener det.

– I forhold til alt vi har opplevd før, har de fleste i Norge nok materielt. Men å invitere til andre prioriteringer, er et stort prosjekt som krever oppslutning.

– Bør vi ikke heller si at målbevisst økning av høye utslipp er forbrytersk, og det hinsides fatteevne?

– Jeg vil ikke se så mørkt på det. Vi som er opptatt av miljø og solidaritet må ikke gå fram på en måte som gir Frp rent flertall. Da blir det grunnlag for depresjon. Vi må klare den balansegangen som gjør at mennesker er med på å velge seg ikke-materielle verdier – en prosess nedgangen nå kanskje vil stimulere til. Lykkeforskningen viser at høykonjunkturer og overflod kan gå hånd i hånd med at mange ikke ser noen mening i alt de har.

– Hvor god tid har vi? Gro hevdet for 22 år siden at det viktigste ordet i Brundtlandrapporten var ”nå”. Flere klimaforskere snakker i dag om at det begynner å bli for seint å unngå farlige klimaendringer. Handlingene uteblir.

– Det utløses mye handling…

…– Ikke som reduserer norske og globale utslipp.

– Det utløses handling, og vi skal ha på plass en forpliktende klimaavtale i København. Det er ikke lov til å være noe annet enn nøktern optimist på områdene miljø og klima. Den krisepakka regjeringen har lagt fram er vel verdens grønneste pakke – med ny energi, isolering av bygg, kollektivtransport…

– Ja, tusen takk.

– Vi har en ny president i USA, men også han står i finanskrise til oppover armene. Og vi må ha med Kina, India på en ny avtale. Norge kommer forresten med et forslag.
Statsråden tegner: – Et globalt tak på utslipp, kvoter som fordeles – men så skal for eksempel to prosent holdes tilbake, og auksjoneres bort. Inntektene skal gå til omstilling for verdens fattigste, som rammes hardest av klimaendringene, og som selv knapt nok har bidratt.

– Fremragende. Internasjonalt har vi likevel ikke full bestemmelsesrett. Men du har makt til å sette ditt politiske liv inn på at norske utslipp skal ned, nå. La Frp overta da, om du ikke får med deg folk, i stedet for gi Frp makt til å hindre en nødvendig og riktig politikk.

– Nå viser Perspektivmeldingen at utslippene framover vokser mindre enn antatt… men du har rett, bildet er ikke til å diskutere. Derfor må vi sørge for mer kollektivtransport i befolkningstette områder. Og så er spørsmålet om vi kan begrense oljeutvinningen. Vern av Lofoten og Vesterålen blir viktig for SV i valgkampen – en valgkamp vi skal vinne.

– Barentshavet? Gigantiske mengder karbon som dere har tenkt å transportere over i atmosfæren?

– Jo, men tross alt under strengere reguleringer enn det lå an til.

– Men karbonet skal opp i lyset. Er ikke den beste CO2-lagring å la petroleumen ligge?

– Spørsmålet er om det betyr at kullproduksjonen, som er verre, tar seg opp andre steder. Verden vil mye basere seg på fossil energi i årtier framover, selv om vi satser på fornybare kilder.

– Er ikke det en propagandapåstand fra fossilindustrien? Selv med dagens priser kan all strøm i Europa bli miljøvennlig – vind og sol – for merutgifter på to prosent av BNP.

– Får vi en avtale som gjør CO2 dyrt, kommer det markedet fort.

– Og får vi det ikke, trengs det massive bevilgninger fra Europas stater og USA for å skape en sol- og vindrevolusjon på… 14 år?

– Jeg tror ikke det er rett rundt hjørnet å få oppslutning om det.

– Er det klokt å subsidiere strømslukende aluminiumsproduksjon kraftig?

– Det gjør vi ikke.

– Jo, med fritak fra avgifter og billige strømavtaler. 250 000 per årsverk for få år siden.

– EØS-avtalen binder oss til å ta markedspris på strøm. Så er det noen langsiktige kontrakter, som holder prisen nede… Mange er bekymret for at vi ikke kan fortsette å skaffe industrien billig strøm. EU redder deg!

– Hva ville skje hvis SV fikkt flertall?

– På miljøområdet er jeg fornøyd med hva vi har gjort. Men jeg ville legge opp til en betydelig skatteveksling – ikke en økning. For å øke forståelsen for hva som bør koste, kunne økte priser på drivstoff veies opp med skattelettelser, med god sosial profil. Rettferdig fordeling og en kraftigere miljøpolitikk må gå hånd i hånd. Gode, kollektive alternativer til fly og bil må utvikles mye mer. Eller vi kunne gjøre som Stockholm – en rushtidsavgift, der folk ser at de også får bedre kollektivtransport og en by med færre biler.

– Der heter avgiften ”trengselsavgift” – sikkert et mer pedagogisk navn!… Keynes, ideologen bak krisepakkene, mente at vekst og pengebegjær var nødvendig bare inntil fattigdommen var avskaffet. Iallfall når et land var på Norges nivå, burde vi hellerunne oss mer fritid. Han tenkte vel på revejakt og golf…

– He, he. Vi har bevilget oss mer fritid.

– Ikke i stedet for vekst – han snakket om 15 timers uka.

– Det blir vel ikke imorra! Ellers har vi mange i jobb, mange kvinner. På meningsmålinger sier mange i Norge at de kan tenke seg mer fritid framfor lønn. Et annet spørsmål er om de ville velge det i praksis.

– På foredrag møter jeg mange unge som klager over at det ikke fins noe miljøparti. Skal jeg vise dem til De Grønne? Skal jeg si at du sier at SV er det – eller blir det, bare SV får flertall?

– Jeg vil gjerne at SV skal bli et parti der alle med sterkt miljøengasjement føler seg hjemme og kan veksle inn idealer og visjoner i praktisk politikk. Og Norge tåler sterkere utfordringer.

– Jeg er monoman: Så lenge SV i regjering øker norske utslipp, må jo miljømennesker kjempe mol SV. Når vil dette endre seg?

– Jeg kan ikke love det til neste år. Men vi er ikke fornøyd før det skjer. For å drive med politikk trenger jeg godt humør. Og jeg må se at jeg får til noe, for å inspireres til å gjøre mer. Jeg kan ikke først og fremst se på det vi ikke har lyktes med. Du må sette deg noen mål du kan nå – ellers er det jo bare å gi opp.

Og det ligger ikke i Kristin Halvorsens natur.