Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

I Carls hage

Om Carl I. Hagen kan det sies mye. Det er da også gjort. Men det kan ikke sies at han er energiløs, kunnskapsløs, debattsvak, innflytelsesløs eller feig. Likevel frykter han for muligheten for å bli stilt for en Nürnbergdomstol – i himmelen.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Om Carl I. Hagen kan det sies mye. Det er da også gjort. Men det kan ikke sies at han er energiløs, kunnskapsløs, debattsvak, innflytelsesløs eller feig. Likevel frykter han for muligheten for å bli stilt for en Nürnbergdomstol – i himmelen.

Om Hagen vil gi sitt innerste, usensurerte syn på Framtiden i våre hender?

– En samling ærlige idealister. Jeg er uenig med dem i det meste, men imponert over at de har holdt ut så lenge – og klart å få penger fra de andre partiene til sin hobbyvirksomhet. Framtiden i våre hender befinner seg på ytterkanten. Men der har jeg også vært… Et samfunn trenger ytterkantene. Blitz har kastet egg og tomater på meg fordi de ikke forstår demokratiets grunnprinsipp: Retten til å ytre sin uenighet.

Han sa «har vært» på ytterkanten.

– Du har ubegripelige energikilder?

Hagen ler.

– Hvis det går galt med det norske samfunn, vil jeg som 60-åring kunne lene meg tilbake å si at jeg gjorde mitt for å hindre det… Ja, nå er jeg snart 60. La meg si som 70-åring, da. Du har bare rett til å klage, hvis du har prøvd å gjøre noe.

– Mye har gått i din retning: Mer konkurranse overalt. Har du og Frp bare formulert nyliberale stemninger eller har dere også beveget tidsånden?

– Begge deler. Vi har vært tidlig ute der de gamle partiene holdt på gamle løsninger. Keiseren manglet klær. Mange er så redde for å si noe annet enn det gjengse.

– Er ikke Frp-folket uvanlig konforme, bare innenfor sine rammer? Lave skatter, lite styring…

– Vi har masse debatter internt, og har den eneste stortingsgruppa som avgjør alle saker ved votering.

– Kjernevelgerne…

… – har alltid et element av protest. Men protest er for meg et honnørord. Våre folk er et tverrsnitt av befolkningen. Mens distriktene forsvares av Sp, høyrefolk er pengesterke akademikere, Ap representerer arbeiderne – som nå forsvinner – Krf samler bedehusfolket, SV har…

– Journalistene?

…– ja, og teoretikerne. Vi har mangfoldet. Det er en styrke – men kan bety kulturforskjeller, mellom direktøren og drosjesjåføren.

– Hadde Frp bestått hvis du hadde gått over til SV for ti år siden?

– Det er relativt utenkelig at jeg skulle ha gått til SV...

– som neppe hadde bestått.

Latter.

– Hadde jeg falt under en buss for ti år siden, ville Frp klart seg, og enda mer nå, da vi har flere dyktige folk og større enighet.

– Består ditt talent i en stor nese, som snur seg etter vindretningen? Har du en politisk visjon?

– Jeg ønsker et samfunn med full sysselsetning, og der folk lever gode liv. Men det varierer hva det gode liv betyr. Vindretning? Vi har stått fast på lavere skatter og avgifter og mindre statsstyring. Men vi legger nå større vekt på velferdsordninger – og
lar konkurransen være drivkraften i økonomien.

– Men utemmet konkurranse utløser egoisme. Og dere har ligget fast i appellen til penger…

– Helt uenig. Vi nyter alle godt av konkurranse når vi er kunder. Da må vi også finne oss i «ulempen« når vi tilbyr arbeidskraft. Da må vi skjerpe oss. Som i idrett stimulerer konkurransen til prestasjoner.

Ikke siden jeg gikk i barnehagen har jeg sittet så lavt som her. Jeg ser opp på Hagens ansikt, som akkurat rager over dokumentene. Konkurranseforholdene er dermed ikke helt like.

– Konkurranse om kortsiktig gevinst… Hva når kortsiktige mål undergraver de langsiktige? Trygghet for framtiden?

– Hvis vi neglisjerer det langsiktige, rammes vi selv. Glemmer vi norsk konkurranseevne, har vi ikke noe å leve av på lang sikt. En idrettsmann som slipper konkurranse, vil slappe av, bli fet, og ikke klare seg.

– Langsiktig egoisme! Er mennesker vesentlig drevet av egeninteressen?

– Du fremstiller egoisme negativt. Jeg vil gjøre det positivt, og utvide det til å gjelde ens nærmeste. Kommer du hjem og det brenner, vil ektemannen redde sin egen kone først. Naboen vil tenke på sin kone. Så på andre. Negativ egoisme har du hvis du bare tenker på deg selv. Det gjør få. Familien bør komme først, dernest folk i nabolaget.
Dem har vi følelser ovenfor.

– Men hvis din kone har det bra? Nabokona likeså. Så fins det koner andre steder i verden som mangler mat?

– Som politiker har jeg ansvar for Norge. Som medmenneske kan jeg føle globalt ansvar – frivillig. Jeg bør ikke ta skattepenger fra deg og gi til en diktator i et annet land. Det må du velge selv. Jesus bad den rike unge mannen gi bort pengene selv, han tok dem ikke i skatt for selv å dele dem ut.

– Det gjelder vel innenlands også? Vi kan oppfordre hverandre til å gi frivillig til eldre og syke. Du skal ikke grafse i min elskede lommebok… Men det hadde blitt en mager eldreomsorg.

– I egen nasjon kan du stemme på partier, som sier åpent hva de vil bruke pengene til. De som stemmer på KrF kan ikke klage over at vi er verdensmestre i u-hjelp. Men alt skal ikke løses politisk. Hvis din syke nabo ikke kan hente ved fra kjelleren, skal du
hjelpe til – ikke ringe sosialkontoret.

– I vår levetid vil trolig et flertall i Oslo få ikke-vestlig bakgrunn. Hva med et historisk kompromiss – Frp får igjennom mesteparten av sin asylpolitikk – mot å godta en prosents u-hjelp. Pluss en ekstra prosent til et storstilt opplegg for å hjelpe millioner av lidende flyktninger – der de er.

Partiformannen gjennom 25 år forklarer at vi i dag har overskudd på statsbudsjettet, og kan gi penger i uhjelp og til gjeldslette – som kompensasjon for en kunstig høy oljepris. Dette er eneste gang Hagen omgår spørsmålet.

– Har Frp interesse av en liberal asylpolitikk – som gir mange stemmer?

– Nei, nei. Vi ville i alle sammenhenger tenke langsiktig til fordel for
Norge. I min visjon skal flere og flere områder ut av politikkens grep, fordi
alt fungerer. Få vekk eldrepolitikken, asylpolitikken.

– Hvis prisen for flyktningeenighet var en prosent av BNP…

… – Så kunne vi drøfte det i partiet.

– Hva med enighet i klimapolitikken?

– Det er nok av dem som tviler på CO2-hypotesen. Den er nok nye keiserklær! Frp vil ha utredet en tilpasning hvis temperaturen likevel stiger noen grader. Etter denne vinteren tror jeg mange i Norge ville ønske litt oppvarming. Og lavere strømregning.

– Vi får ikke jevnt, mildere klima – men ekstremt vær. Klimakaos. Du kan bli medskyldig i en forbrytelse mot menneskeheten og dyrene uten sidestykke. Er du ikke redd for en himmelsk Nürnbergprosess?

– Jo. Vi går inn i diskusjonen med ansvar. Men vi mener at kostnadene ved en omlegging er for store i forhold til bevisene.

– Hvis du trodde på reinkarnasjon eller hvis du levde fattig i India, ville noe i ditt politiske credo vært annerledes?

– Mennesker formes av omgivelsene. Jeg hadde vært annerledes. Det hadde du også.

– Dine kjernevelgere ser neppe annerledes på klimaproblemet – de bryr seg ikke. De vil ikke begrense bilbruken.

– Nei. Våre velgere er som andre, kanskje unntatt miljøpartienes, som SV – iallfall før de gikk over ti prosent.

– Det har forandret SV?

– Ja, ja – å ja. I EU-saken er de på glid, til og med NATO. SV skal inn i regjering. Du, over 95 prosent av drivhusgassene i atmosfæren er naturlige. Stemmer det?

– Litt mer.

– Ja, jeg har spurt klimahysterikerne i andre partier – de tror at over 50 prosent er menneskeskapt. Skal en liten forskjell bety så mye?

– Tenk deg en følsom vektstang, med milliarder av tonn på den ene siden, og nøyaktig like mange milliarder på den andre. Det skal ikke mange tusen tonn til før vekten tipper over.

– Det er et poeng. Men historisk har vi hatt istider, solflekkene kan virke inn, men (latter) vi er uenige.

– Er naturen verdiløs?

– Nei. Naturen har stor verdi – når den blir brukt. Men å sitte i Oslo å vite at store områder er vernet, og du knapt kan gå der, har ingen verdi.

– Å oppleve den – er det bruk?

– Absolutt. Noe skal vernes for å gi stillhet, rennende vann – men med måte. Alt med måte.

– Har intakte bestander av dyr og planter også en egenverdi, uavhengig av vår opplevelse?

– Her er oppfatningene i Frp delte. Vi er uenige om rovdyr. Verdien må vurderes mot skadevirkningene. Ulv og bjørn dreper sau, og de skaper frykt. Ørn har tatt småbarn.

– Men dyr og internasjonal solidaritet er ikke de felter du vil huskes for?

– Nei. Og Framtiden i våre hender lager til valgene rangeringer over partienes miljø- og u-landspolitikk. Frp kommer alltid på bunnen. Flott, gjør det. Det er mye redeligere enn NAF, som klager i store annonser over «politikerne«. NAF burde også lage rangeringer. Og der hadde ikke Frp havnet sist.