Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

En profetisk røst

Aril Edvardsen er mer kjent i mange fattige land enn han er i Norge. Gjennom Troens Bevis – «en profetisk røst som setter fokus på misjon og unådde folkeslag» – styrer han et verdensomspennende, religiøst rike.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Aril Edvardsen er mer kjent i mange fattige land enn han er i Norge. Gjennom Troens Bevis – «en profetisk røst som setter fokus på misjon og unådde folkeslag» – styrer han et verdensomspennende, religiøst rike.

I makeløs sommerprakt skjærer Kvinesdal seg inn i det norske grunnfjellet. Innerst i Kvinesdal ligger Sarons Dal. Innerst i Sarons Dal ligger Aril Edvardsens kontor. Raus og sprudlende tar han imot til en samtale om de innerste og ytterste ting.

– Hvor mange jeg har omvendt? Det får vi ikke greie på før «Den store dagen.» Men på 60-tallet var det vanskelig å skrape sammen 200 prester og predikanter fra ulike trossamfunn til forkynnelsesseminarer i u-land. Når jeg nå skal til Tanzania, har vi måttet sette et tak på 6000.

– Fra hele verden?

– Fra Tanzania. Jeg har også god kontakt med mange av landets ledere.

– Og med utviklingsminister Erik Solheim. Er misjon og fattigdomsbekjempelse sider av samme sak?

– Perfekt. Presidenten i Burundi – som er en troende – vet like godt som meg at de forferdelige massakrene har fordervet moralen. Gjennom evangeliseringen tar vi oss av moralen, mens myndighetene prøver å løfte de fattige ut av den materielle nøden. Og du behøver aldri overbevise en afrikaner om at Gud fins …

– Jeg har alltid ligget litt til venstre. Ikke for å fornærme Bondevik, men jeg har bedre kontakter i den nåværende regjeringen. De har respekt for denne todelingen.

– Prøver du å omvende Solheim også?

– Nei. Han gjør også «Guds gjerninger». Framtiden i våre hender gjør «Guds gjerninger». Jeg spør ikke hva folk har i hodet, men hva de gjør. Det er bedre å være en sekulær humanist som prøver å gjøre noe for de fattige enn å sitte i et bedehus i Sirdal og være voldsomt rettroende.

– Hvorfor avskaffer den rike, kristne verden ikke fattigdommen?

– Kristendommen går tilbake her i nord. Mange kirkeledere tror du må være så liberal for å tilfredstille folk, uten å lykkes. Men evangeliet seirer i Brasil, Afrika, India … Den evangeliske, felleskirkelige pinsekristendommen går fram, mer enn islam. Ting som abort, homofile ekteskap avvises i FN – takket være den tredje verden.

– Mange amerikanske karismatikere lærer at det å bli rik er et tegn på Herrens velsignelse?

– Vi må unngå at den voksende vekkelsesbevegelsen havner i hendene på høyrekreftene, slik det har skjedd i USA. Rikdomsdyrkingen er ukristelig. Det er bra kristne i alle partier. Men den Kirke som ikke står på de fattiges side er ikke Jesu Kirke.

– Kirkens stifter bad den som hadde to kapper om gi bort den ene. I Norge går vi motsatt vei: Vi har doblet forbruket av kapper og klær siden 1990.

– Det er grådighet!

– Utryddelse av arter er en forbrytelse mot skaperverket. Det snakkes lite om det i forkynnelsen?

– Ekstremister som Birgitte Bardote kan ha skremt vekk kristne. Oddekalv kan gjerne bli mer balansert. Det er ikke de mest normale som kommer i avisene. De som veiver mest på møtene våre kommer i Dagbladet. En venn av meg, Christian Christiansen, var miljøvernminister i Danmark under Schlyter – og er veldig skuffet.

– Vi som tror på bibelens forvalteransvar skulle stått i første rekke i miljøkampen, sier han. Jeg skulle gjerne hatt mer krefter.

– Tungetale virker underlig på utenforstående.

– Den har liten plass hos oss. Men det er en kommunikasjonsform med Gud – og skal derfor helst ikke være offentlig.

– Ja, man forventer jo at når Den hellige ånd henvender seg personlig, så bør nivået ligger over dagens predikant. Det fins unntak.

– Tell me about it….Jeg er mer vant til tungetale som trekker møtet ned enn tungetale som løfter.

– Er mennesket en syndens orm?

– Vi er nok fordervet og kan ikke frelse oss selv, men vi også er skapt i Guds bilde. Det fins rester i oss som kan utvikles. Hele universet vibrerer av kraft, av fantastiske, nye muligheter – som vi gjennom troen kan «plugge inn».

– Så blir den troende et bedre menneske?

– Han skulle jo bli det når det gjelder livskvalitet… Overforbrukssykdommene koster enormt. Man må bare skru skatteskruen hardere til for å få penger til reparasjon. Feil livsstil kommer av feil livsfilosofi. Ikke at jeg er moralsk bedre enn andre, kristne skal ikke skryte av hvor gode de er. Men omvendelse betyr en ny livskurs.

– Blir muslimer frelst?

– Ja. Hva slags kristen skulle han bli? Lutheraner, katolikk, baptist? Hva slags baptist? I min bibel står det ikke at du blir frelst ved å kalle deg kristen. Det står at du skal tro på Jesus som frelser og Herre. Det kan muslimer også gjøre. Jeg bruker Koranen når jeg forkynner for muslimer, en flott bok med mange vers om Jesus. Hva gjør du med dem etter å ha forkynt, spør folk. Jeg svarer: «Jesus må da gjøre noe sjølv og, jeg kan ikke gjøre alt samma.» Han tar hånd om oss alle.

– Ateister også?

– Mange har det som Odd Børresen: – Jeg har ikke så mye imot Vår Herre. Jeg har imot folket hans… Vi kommer til å bli overrasket i himmelen over hvem som er der - og hvem som ikke er det.

– Hvordan vil du trives i himmelen hvis tante og en avholdt lærerer og mang en kineser mistrives annetsteds hen?

– Jeg tror ikke du vil føle det. Alle ting skal nyskapes. Helvete er dessuten en metafor.

– Men fullt så bra som himmelen blir det vel ikke der?

– Nei da, jeg vil ikke dit.

– Skal Gud gi oss en glemselspille for å skjule sine ugjerninger?

– På Protestfestivalen i Kristiansand begynte Finn Jarle Sæle og biskopen i Agder å krangle om hvordan det var i helvete. Jeg sa ikke noe. Jeg har aldri vært der. Men jeg vet at alle får en helt rettferdig dom.

– Noen kommer akkurat under eller over streken. Evig…

– Det fins grader – bestemt av gjerningene. Det må være et oppgjør… Hitler levde på maktens tinder til han skjøt seg. Uten et oppgjør kunne jeg ikke tro på en rettferdig Gud. Troen er rasjonell, men du kommer ikke utenom den. Alle trenger en tro for å forklare livets mysterier. Jeg tror ikke på evolusjonsteorien. Verden er ikke milliarder av år gammel. Du må ha tro for å være en tilhenger av evolusjonslæren også.

– Jeg kjenner unge mennesker som har fått forkynt her i Sarons Dal at verden skulle gå under i år 2000 – eller kanskje 2003. De lot være å ta utdannelse. De føler at dere går videre som om ingen ting var skjedd.

– Det har jeg aldri hørt her.

– De ble overbevist fra din talerstol.

– Aldri har det vært forkynt. Vår forkynnelse fins i blader, bøker, kassetter. Men Jesu komme er ikke fryktelig. Han skal redde oss. Det skal bli 1000 år med fred, frihet, likhet, brorskap – før en rettferdig dom.

– Når kommer Jesus?

– Det er naturlig for en kristen å forvente at han kommer snart, man gjorde det allerede på Paulus tid. «Hvert øye skal se ham», står det. Hvordan? «Jo», sa kjerringa i Sirdal, «Alle skal sjå han i eit syn». «Nei», sa han fra Flekkefjord. «Når han står med føtene på Oljeberget, skal brystkassa ses over Kreml og hodet i New York». Kanskje skal vi se ham på tv! Jeg så gjenkomsten til Venezuelas president etter et kupp direkte på tv. Jesu gjenkomst vil bli tidenes største mediebegivenhet. «Hvert øye skal se ham». Det kunne iallfall ikke oppfylles før nå.

– Hvis Jesus snart ordner opp, hvorfor skal vi bry oss med det timelige?

– Vi skal stå til ansvar. Det betyr en sterkere motivasjon. Men ingen her har sagt et årstall. Kanskje en eller annen gærning.

– De var så sikre at de droppet utdannelse for å forkynne.

– Da er de ikke normale.

– Suksessen har ikke gått deg til hodet?

– Du får spørre dem rundt meg.… Kona og jeg har vært gift i 50 år. Vi er gode til å krangle. Så lenge man snakker sammen er det liv. Jeg bor i hjembygda. Jeg er både verdensborger og glad i lokalsamfunnet. I Pakistan får jeg 400 sikkerhetsoffiserer. Her i Kvinesdal kjenner jeg alle og lurer ingen.