Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Bønder og ungdom

Natur og Ungdoms leder Elin Lerum Boasson: Meget dyktig, meget sympatisk, meget ung og optimistisk, og meget glad i bønder.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Natur og Ungdoms leder Elin Lerum Boasson: Meget dyktig, meget sympatisk, meget ung og optimistisk, og meget glad i bønder.


- Min interesse for natur- og miljøvern ble vekket da jeg var tretten - uro over klimaendringer, uro for atomkatastrofer, jeg var glad i blomstene og trærne. Først kom vel gleden over å gå i naturen.

- Du blir statsminister i Norge - dine første trekk?

- Det blir jeg ikke! Men jeg ville tatt tak i petroleumspolitikken. Vi trenger demokratiske debatter om hvilke områder som skal bygges ut. I dag har har politikerne nesten ingen styring over forvaltningen. Og samferdselspolitikken: Stans i veibyggingen. Massiv satsing på kollektivtransport.

- Hvordan ser du på AUF og KrFU, som har de beste meninger og resolusjoner? Mens moderpartiene holder stø kurs.

- Jeg har respekt for AUF, mange i AUF jobber for noe de tror på. Og vi har god kontakt med dem, og med KrFU.

- Men så er de valgkampmaskin for moderpartiene.

- Det er et problem. Men generelt ser jeg det som kjempepositivt at ungdom engasjerer seg i partiene.

- Hvorfor vil NU ha billigere bensin?

- Det vil vi ikke. Men vi er imot at distriktene skal ha dyrere bensin enn byene.

Bensinen bør likevel bli dyrere totalt.

- NU-leder Håndlykken ville for noen måneder siden ikke øke bensinavgiften. Da gjør lønnsveksten at bensinen blir billigere.

- Vi er ikke så opptatt av bensinavgiften som virkemiddel - i distriktene vil ikke det fungere i det hele tatt. Dette har med kommunikasjon å gjøre. Vi fokuserer på det positive: Mer og bedre kollektivtrafikk.

- NU kjemper mot gasskraftverk og veier, men ikke så mye mot den vekstpolitikken som uansett øker reisingen og energibruken, også i distriktene? Punktmiljøvern?

- Vi er imot vekst og de tingene. Men gasskraftverkene dreier seg om hele energi- og klimapolitikken. En generell miljøforståelse springer ut av enkeltsakene.

- Du sa om demonstrantene i Tyskland, som ville stoppe et tog med radioaktivt avfall, at de skadet saken, økte konfliktnivået og heller skulle gå i dialog.

- Jeg? Nei!

- Unnskyld - det var visst ulveaksjonistene i Østerdalen du sa det om.

- Vi må ha ulik strategi i ulike saker. Konflikt er ofte bra. I ulvesaken har vi derimot fått en kjempesvarthvitt debatt. Vi må få lokal forståelse for at ulven skal være der.

- Svenske myndigheter mener at ulvejakten satte restene av den svensk-norske bestanden i fare. Mens NU er i dialog, ikke aksjonerer, ikke taler sauebøndene midt imot, kan ulvene bli utryddet.

- Vi var også kritiske til fellingen.

- silkediskret.

- Her kom urbane europeere og fortalte folk lokalt hva de skulle gjøre! Vi er uenige med Naturvernforbundet og FIVH om hva som fungerer i den saken. NU tar på alvor at sauedrift er den mest miljøvennlige næringen vi har.

- En sterkt subsidiert næring som med dagens driftsform truer både høystående pattedyr med utryddelse, og mange andre arter gjennom overbeiting.?

- Vi trenger lokal matproduksjon, som betyr mindre energibruk enn langtransportert mat. Hvis vi også får miljøvennlig vinterfor, blir hele næringen økologisk.

- Det mest økologiske man kan gjøre med norsk matproduksjon er å få ned kjøttforbruket. Men ettersom det ikke interesserer landbruket, kommer det ikke slike høylytte krav fra NU.

- NU vil ha mindre kjøttforbruk, men sau er bedre enn langtransporterte bønner.

- Det er ikke noe uløselig problem å unngå alvorlig global oppvarming. Det er et uløselig problem å gjenskape utryddede dyr.

På blokken min står det: Bøndene i Pasvik har lagt om driften, og lever fredelig med rovdyrene. NU-aksjoner mot bondeorganisasjonene som ikke vil legge om? Men Elin er tankerask: - Ingen har en løsning på energiproblemene. Kanskje du...

- Ja, kanskje. Og utryddelse av ulv og bjørn fordi mennesket vil beslaglegge alle naturressurser, inngår ikke i mine planer.

- Klimaendringene er den største trusselen mot artsmangfoldet.

- Da tror du jo at klimaproblemet ikke kan løses i årene framover. .

- .Artsmangfoldet er desssuten truet av at kulturlandskap gror igjen.

- Du argumenterer helt som bondeorganisasjonene. Kan det henge sammen med at mange i ledelsen i NU har vært odelsgutter og -jenter. Du har jo også saueblod i årene?

- (Latter.) Ja, egentlig skulle jeg vært odelsjente. Men det er galt at mange i NUs sentralstyre har odel. Og bakgrunnen min betyr ikke noe for mine standpunkter på disse områdene.

Det knirker i knokler. Marx snur seg i sin grav.

- Hvordan skal NU nå flere ungdommer? - som er påfallende uinteressert i miljø.

- Det er de ikke. NU er en av de få organisasjonene i Norge som har hatt en viss medlemsvekst. Men ungdom vil i mindre grad være med i organisasjoner, og heller jobbe for enkeltsaker. Derfor må vi tilby aktiviteter.

- Hvor mange medlemmer har NU?

- 4500.

- Av over 500 000 som er i målgruppa.

- Bare AUF er større blant ungdomsorganisasjonene. Og de har medlemmer opp til 35 år. Vår grense er 25. Vi har lagt om bladet vårt for å nå flere, vi aksjonerer, bygger opp sterke regionale miljøer.

- NU gjør en strålende jobb. Problemet er forbrukslystne ungdommer, som vil protestere mot Bush på internett og gå på antirasistiske konserter, men gjør hva som helst for ikke å betale 50 kr året til NU.

- Det er heller moralisme som skremmer folk vekk - og det har FIVH mye mer av enn NU. Miljøvern skal være morsomt. Du skal ikke kjefte på ungdommen for deres klesforbruk.

- Moralistiske FIVH har 18 000 medlemmer - og hvorfor skulle akkurat ungdom være hevet over kritikk?

- Vi må være forsiktig med moralistisk kritikk - og heller se på hvordan vi får folk med oss.
Vi må få fram hva vi er for. Som.

- rovdyr.

- bedre kollektivtrafikk.

- Jeg trodde dere var mot gasskraft og veibygging.

- Det kommer også an på målgruppa. Miljøbevegelsen er for redd for å si populære ting - som at kollektivtrafikken skal bli billigere.

- Det skyldes vel ikke bare FIVHs moralisme når under en prosent av studentene nå oppgir at de prioriterer miljø og samfunnsengasjement. Hva gjør vi med den voksende egotenkningen?

- Det er en kjempeutfordring for både deg og meg. Jeg vil kommunisere at du som 16-åring kan gjøre noe i din kommune. Det er fantastisk at ungdom nærmest har vunnet gasskraftsaken.

- Samtidig stiger CO2-utslippene mer i Norge enn i andre rike land?

- Det er du og Erik Solheim og SV som sier at ungdom ikke er opptatt av miljø. Vi får så mange henvendelser om miljøvern at vi må velge ut hva vi skal jobbe med.

- Ungdomsledere har alltid skrytt av ungdommen. Hjelper det?

- Ja, vi opplever masse engasjement hos ungdom. Vi jobber sammen med elevorganisasjonene, med busssjåførene - først bare på kollektivtransport. Nå går fagforeningene mot veiutbygging over hele landet.

- Flott! Men dine tanker om hvordan vi skal snu de tunge trendene: Energivekst. Artsutryddelse i Brasil og Østerdalen?

- Jeg er ikke så depressiv.

- Øøøh - løser man miljøproblemene med godt humør og et lyst sinn?

- Klart man gjør det.

- Det sier næringslivet også - og holder stø kurs.

- Ja, vi kan samarbeide med næringslivet. Vi må få folk til å forstå at miljøvern skal være moro.

- Da er du kanskje enig med Ingebrigt Steen Jensen og Erling Fossen og Miljøverndepartementet som mener at vi skal kvitte oss med det som vekket deg som 13-åring: Uroen. Vi skal heller stresse mindre.

- Ja, dette 050607.

- Umulig å huske. Det er visst 070605.- Det treffer kanskje slitne 40-åringer. Det treffer overhodet ikke ungdom. Du skal kunne være moderne, effektiv og miljøvennlig. Jeg er veldig glad i mobilen min.

- Mobiler krever koltan. Utvinningen truer gorillaenes overlevelse. Må vi ikke ofre noe? Færre motemobiler?

- Jeg tror ikke mobilen er den største faren for miljøet.

- Men kanskje for våre nære slektninger gorillaene? Men du er vel mindre bekymret for langtransportert metall enn for mat.

- Jeg kjenner ikke den saken.

- Må globaliseringen endres radikalt? Hva gjør vi med Esso?

- NU arbeider mye med globaliseringen. Vi var i Gøteborg og Praha. Kanskje hjelper det litt på din pessimisme? Kampanjen mot Esso var også bra. Hadde organisasjonene valgt å sette inn alt på en boikott, ville det kan hende blitt en nedgang i salget også.

- Er motkreftene sterke nok?

- De er sterke. Men vi har langt igjen.