Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

På den grønne gren

Ekteparet Gunhild og Petter A. Stordalen tror på tusen små grønne skritt, men de har ikke til hensikt å gå langsomt.
Gunnhild og Petter A. Stordalen. (Foto: Lillian Andersen)
Gunnhild og Petter A. Stordalen. (Foto: Lillian Andersen)
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Ekteparet Gunhild og Petter A. Stordalen tror på tusen små grønne skritt, men de har ikke til hensikt å gå langsomt.

 For noen uker siden etablerte det profilerte paret en ny norsk miljøstiftelse, GreeNugde, som skal framskaffe oppdatert kunnskap om hva som skaper grønne holdningsendringer i befolkningen. Det er bakgrunnen for at Folkevett sitter ved kjøkkenbordet hjemme hos ekteparet Stordalen en lørdag kveld i slutten av mai.

Selv den mest tungnemme følger av norsk rampelysjournalistikk har fått med seg at Petter A. Stordalen ikke setter sitt lys under en skjeppe. At spotlyset har tiltatt etter at han sommeren for 1 år siden giftet seg med den 17 år yngre, modellvakre miljøaktivisten og legen Gunhild Melhus er heller ingen hemmelighet.

Listen over Petter Stordalens medieopptredener er nesten like lang som den røde løperen som rulles ut på de mange festene og arrangementene som den partyglade investoren er vertskap for.


Bak show- og mediefasaden finnes en hardt arbeidene og strategisk forretningsmann, fortalte Stordalens konserndirektør Torgeir Silseth , i forbindelse med tv-programmet «Litt av et liv», hvor Stordalen var gjest tidligere i år.

Miljø- og klimaengasjementet er sterkt og solid faglig fundert hos ektefellene Stordalen. I mai etablerte de en ny norsk miljøstiftelse.

 – Det er Gunhild som er drivkraften bak dette. Jeg har lært mye om miljø av Gunhild, forteller Petter Stordalen, mens han byr på Farris og jordbær.

– Dere ønsker å forske fram kunnskap om hva som utløser atferdsendringer i befolkningen. Dere kunne knapt funnet et mer krevende felt?

– Det finnes allerede så mange gode tiltak som virker. Vi må finne frem til de konstruktive puffene (nudge) som sørger for at de i større grad blir tatt i bruk, sier Gunhild Stordalen.
[div3 class="quote" class2="quote-l" class3="quote-r"]Det som virker trenger ikke alltid være det som er mest politisk korrekt[/div3]
Hun får støtte av ektemannen.

–  Det som virker trenger ikke alltid være det som er mest politisk korrekt eller det som er mest rasjonelt. Mange tiltak er utformet som om folk foretar grundige analyser og så målrettet iverksetter fornuftbaserte handlinger. Slik er jo ikke virkeligheten. Det må bli lett å velge rett, sier Petter Stordalen.


Gunhild Stordalen finner fram en fersk artikkel fra et anerkjent vitenskapelig tidsskrift. Den handler om tiltak i Australia for å øke folks bruk av kollektive transportmidler.

– Det som virket mest effektivt var at kundebehandlerne oppsøkte folk hjemme, kort og godt ringte på dørklokka og vennlig og profesjonelt fortalte om rutetider, priser, muligheter, osv. Tiltaket førte til en reduksjon i antallet bilreiser fra 4 til 18 prosent i de aktuelle områdene. Man måtte man ha doblet bensinprisen for å få til en tilsvarende positiv effekt, mente forskerne.

En annen undersøkelse om energieffektivisering viste at en viss grad av sosial kontroll var det som hadde størst virkning. På strømregningen fikk folk nærmest oppgitt naboens elforbruk, dvs. det som var gjennomsnittet i eget nabolag, målt mot andre områder i byen. Det oppsto dermed en slags intern konkurranse nabo-områdene i mellom om å være best på strømforbruk.

Men det er ikke alltid det som gir effekt i andre land, vil fungere i Norge.

Ideen med GreeNugde er å skaffe eksakt kunnskap om hvordan enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner kan hjelpes eller påvirkes til å ta mer klimavennlige valg.

– Vi ønsker både å utforme egne norske undersøkelser og å undersøke om store internasjonale studier kan overføres til norske forhold, sier Gunhild Stordalen.

– Vi trenger et spekter av metoder og tiltak for å løse klimaproblemene, mener Petter Stordalen.

Derfor er det viktig at alle må med.

– Klimakrisen er for omfattende og kompleks til å kunne løses av noen få store nasjoner, bransjer, eller aktører. Når selv den amerikanske presidenten, en av verdens mektigste menn , ikke makter å få på plass en klimalov i sitt eget land, ser vi hvor komplisert dette er. Klimakrisen kommer til å bli løst gjennom hundrevis av enkelttiltak og tusenvis av lokale initiativ, i kombinasjon med globale virkemidler og avansert teknologi. Derfor er det helt avgjørende at vi klarer å mobilisere bedrifter, kommuner, små selskaper, gigantkonsern, forskningsmiljøer, -aktører av alle slag i en felles kraftanstrengelse, mener Petter Stordalen.

Gunhild Stordalen fortsetter:

– Det betyr ikke at vi ikke kan og bør oppleve store, miljøteknologiske gjennombrudd, ny banebrytende teknikk og nye patenter, sier hun.


Men det er risikabelt å bare vente på de store gjennombrytende løsningene. Det er opp gjennom årene brukt 100 milliarder statlige forskningsdollar for å finne fram til en effektiv kur mot kreft, men forskerne har ennå ikke lykkes. I mellomtiden har politikere og helsefagfolk jobbet aktivt med både forebygging og behandling som i ulik grad har virket.

– Vi har ingen tilsvarende bred front i klimakampen, mener Gunhild Stordalen.

Hun mener at vi trenger både fortsette jakten på de spektakulære tekniske løsningene, samtidig som vi jobber målrettet med avgiftspolitikk, reguleringer og informasjons- og påvirkningskampanjer overfor bedrifter og publikum generelt.

– Det må bli billigere å velge klimavennlig bil, fremfor en som går på fossilt drivstoff. Det må lønne seg å velge sertifisert strøm. Energitiltak hjemme belønnes med skattefritak. På samme måte som i kampen mot tobakk, er det fullt mulig med reklamekampanjer som synliggjør konsekvensene av CO2 utslipp og produkter merket med CO2-avtrykk. Offentlige institusjoner kan fase ut fossil oppvarming og innføre en miljøprofil på alle innkjøp, og hvorfor ikke en bilpark innen hjemmesykepleien med kun klimavennlige biler? Ingen av disse tiltakene er spektakulære. Men de virker. Og det viktigste av alt –de kan iverksettes allerede i dag om vi ønsker, sier Gunhild Stordalen.

– Jeg er ikke så opptatt av motiver, sier Petter Stordalen når Folkevett spør om han av og til mistenkes for å grønnvaske sin egen forretningsvirksomhet, og om kombinasjonen milliardær og miljøaktivist er vanskelig.

– Motiv, hvorfor skal vi legge så stor vekt på det? Det viktigste er vel av noe blir gjort. Jeg husker en offiser fra Frelsesarmeen som passet på julegryta som folk la penger opp i. Vet du hva, sa hun, jeg tenker egentlig aldri på hva slags motiv de forskjellige har som gir pengegaver, det viktigste er at de gir, mente hun. Det er en flott og praktisk holdning, mener Stordalen.

Miljøstiftelsen GreeNugde skal fokusere på de lavthengende fruktene i miljø- og klimakampen.

– Det er mange av dem, de er lett tilgjengelig, men vi har knapp tid. Med GreeNudge skal vi skaffe god kunnskap så vi kan prioritere det som virker, mener Gunhild og Petter Stordalen.

[div class="doc" class2="typo-icon"]Gunhild StordalenGunhild A. Stordalen f. i Kongsberg 1979, doktor i medisin, spesialisering i osteoporose. Leder i den nystiftede norske miljøstiftelsen GreeNudge, styremedlem i miljøstiftelsen Zero og Home Invest. Gift med Petter.

Petter StordalenPetter A. Stordalen f. i Porsgrunn 1962, grunnlegger og eier av Home Invest og Nordic Choice Hotels med 170 hoteller og over 9200 ansatte. Listet som Norges 9. rikeste person med en formue i 2009 på 9.3 milliarder kroner. Mangeårig miljøengasjement. Gift med Gunhild.

[/div][div class="doc" class2="typo-icon"][h2]GreeNudge[/h2]Ny norsk miljøstiftelse med Gunhild og Petter A. Stordalen som initativtakere. Skal forske på effektive tiltak for å skape grønn atferdsendring. Leder for stiftelsen er Gunhild Stordalen, ellers i styret sitter: Steffen Kallbekken, forsker Cicero, Harald Throne-Holst, forsker Statens Institutt for Forbruksforskning, Marius Holm, tidligere mangeårig nestleder i Bellona, tiltrer som rådgiver i Burson-Marsteller, Beate Nossum, leder for samfunnsavdelingen i Burson-Marsteller.[/div]