Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nesten halvparten er klimahyklere

Rundt 45 prosent av verdens største selskaper er klimahyklere. De sier en ting, og gjør noe helt annet, ifølge en ny undersøkelse.
Dylan Tanner leder for Influence Map. Foto: Arne Storrønningen
Dylan Tanner leder for Influence Map. Foto: Arne Storrønningen
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Rundt 45 prosent av verdens største selskaper er klimahyklere. De sier en ting, og gjør noe helt annet, ifølge en ny undersøkelse.


Det overrasker meg at tallet ikke er enda høyere, sier Dylan Tanner, leder for InfluenceMap,en britisk organisasjonen som titter multinasjonale gigantselskaper i klimakortene og som står bak undersøkelsen.

Dylan Tanner er på Norgesbesøk, blant annet for å møte representanter for oljefondets etikkråd. Fra og med nyttår må oljefondet også legge vekt på om selskapene har en tilstrekkelig god klimaoppførsel når de gjør beslutning om oppkjøp.

Energiselskaper verst


 InfluenceMap har spesialisert seg på å vurdere gigantselskapenes ut fra en klimapolitisk målestokk og besøker Norge blant annet for å fortelle etikkfondet om sine analyser og undersøkelser.

Det er særlig innenfor energi, kjemi og bilproduksjon at verstingene finnes, forteller Dylan Tanner. Det er ikke overraskende mener han, at selskapene som tror de vil bli hardest rammet av ny klimalovgivning og nye reguleringer, er de som protesterer kraftigst. 

Helt på bunnen av rankinglisten ligger oljeselskapene Koch Industries og Philips 66.

Skjult motstand


Det betyr ikke at selskapene nødvendigvis åpent motarbeider myndigheter og åpent stiller spørsmålstegn ved det vitenskapelige materialet om global oppvarming som politikerne støtter seg til når de utformer ny klimapolitikk, nye virkemidler og nye utslippsmål.

Ofte ser vi at selskapene taler med to tunger. Bak kulissene kan de motarbeide i det skjulte, mens de utad kan se seg tjent med å opptre mer ansvarlig og miljøvennlig.

Bruker bransjeorganisasjonene til den skitne jobben


Ofte er det de store bransjeorganisasjonene som tar den skitne jobben som negative påvirkere på vegne av de mektige medlemsbedriftene sine

 Eksempler på dette er det amerikanske American Petroleum  Institute (API) som oppnår laveste score i hele undersøkelsen. Nesten like dårlig er The National Association of Manufacturers (NAM). I Europa kommer den mektige Business Europa dårlig ut.

Ifølge Tanner er aktiv grønnvasking i noen grad mer utbredt blant amerikansk eide virksomheter enn blant europeiske. Men forskjellene går først og fremst mellom type industri.

Sjekk hele rankinglisten her


Unilever helt på toppen


De som ligger øverst på rankinglisten er ikke overraskende flere av de store it-gigantene som Google og Apple. Bilprodusenter som Tesla og Honda kommer også høyt opp på listen.

Helt øverst som beste selskap troner Unilever. -De er gjennomført positive og opptrer støttende til lovgivning og klimapolitiske prosesser, sier Tanner. Han er ikke overrasket over at Unilever gjør det bra, men han innrømmer at han ikke hadde ventet at selskapet skulle score så høyt og skille seg så tydelig ut i positiv retning.

Unilever er et multinasjonalt industrikonsern som ble dannet i 1930 da den nederlandske margarinprodusenten Margarine Unie og den britiske såpefabrikken Lever Brothers slo seg sammen. I dag er Unilever en av verdens største produsenter av dagligvarer, særlig matvarer, vaskemidler og hygieneartikler, og fra hovedsetene i Rotterdam og London styrer Unilever mer enn 247 000 medarbeidere i over 80 land, ifølge wikipedia.

Krev god klimaoppførsel


Selskap som for høyt score for klimaoppførsel, behøver ikke nødvendigvis komme bra ut av det om man måler dem etter andre etiske kriterier: Er det en svakhet at dere utelukkende måler hvordan de opptrer i forhold til klimapolitikk og klimareguleringer?

Vi har sett det som vår oppgave å konsentrere oss om hvordan selskapene opptrer på klimaområdet. Hvilke andre verdier de dypest sett forvalter er et annet forhold.

Den viktigste og enkleste måte å oppnå klimaforbedringer i næringslivet på er å utforme tydelige klimakrav og reguleringer og kreve at selskapene følger dette. En mer dyptgående påvirkning av holdninger og verdier, og en større verdireform er en helt annen jobb og ligger utenfor vår oppgave mener den britiske NGO-direktøren.