Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Visjonen fra Verdun

Tretti mil øst for Paris ligger verdens ukjente fredshovedstad, Verdun. Her døde over 800 000 soldater i historiens mest blodige slag, i en meningsløs kamp om det militære herredømmet over en fransk åskam på knappe ti kvadratkilometer.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Tretti mil øst for Paris ligger verdens ukjente fredshovedstad, Verdun. Her døde over 800 000 soldater i historiens mest blodige slag, i en meningsløs kamp om det militære herredømmet over en fransk åskam på knappe ti kvadratkilometer.

LEDER: … Verdun er glemt. Minnene om hundretusener av unge franske og tyske menn som vinteren 1916 ble sluset inn «den hellige veien» på vei til dødsmarkene finnes bare i falmede mapper, grå arkivskuffer og som navn på minnetavlene i det gamle landsbykapellet.

«I dag er det utenkelig at franske og tyske soldater skal gå løs på hverandre – uten et totalt sivilisasjonssammenbrudd. Det skyldes ikke bare den økonomiske integrasjonen. Det skyldes også et gjennombrudd for moderne fellesskapsbevissthet», skriver Steinar Lem som sammen med researchmedarbeider Joakim Hammerlin besøkte de historiske slagmarkene.

Sett i et generasjonsperspektiv er det mulig å bygge fred og ny stabilitet mellom stater og regioner. Krig mellom Norge og Sverige var en reell trussel ved det tjuende århundres begynnelse. 50 år seinere raste den 2. verdenskrig med de europeiske stormaktene Tyskland og Frankrike på hver side av fronten. Økonomisk sammensmelting, utvikling av avanserte velferdsstater og bekjempelse av fattigdom har vært viktige innslag i byggingen av fred mellom gamle rivaler. Det er ikke utenkelig at slike prossesser kan utvides videre i global målestokk. Utopi?

Steinar Lem beskriver sin dristige visjon slik: «Det er ikke lenger umulig at hele verdenssamfunnet kan løftes inn i et felleskap av gjensidige økonomiske og sosiale bånd som gjør krig mellom stater absurd …»

Den norske professoren og fredsaktivisten Eva Nordland pekte i en kronikk i Aftenposten på behovet for å «utvide vår sirkel for medlevelse». Det handler om summen av de budskap og de handlinger som foretas av flertallet av oss over lang tid, konkluderer hun.

«Vi kan forestille oss at alle budskap mennesker i mellom kan deles inn i to slag», mener Nordland. «Det ene budskap handler om omsorg for natur og medmennesker og er uttrykk for kjærlighet og solidaritet. Jo mer dette budskap får rå i menneskers samliv, jo mer det får bre seg i rom og tid, gir det løfter om fredelig forandring.... om mange nok, fra generasjon til generasjon, handler ut fra omsorg og solidaritet for natur og medmennesker»(…)

«Det andre budskapet handler om forsvar for seg selv og egen krets, uten å overveie virkningene på omgivelsene. Over tid fører det med seg motsetninger, kamp, hat, fiendeskap» skriver Eva Nordland.

… Verdun er historie… Men makter vi å avskaffe de konfliktene som truer vårtids stabilitet og fred?