Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tatt av havet

Det er Maldivene og øyene i den varme delen av Stillehavet nordmenn flest drømmer om når de blir bedt om oppgi sitt drømmedestinasjon.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det er Maldivene og øyene i den varme delen av Stillehavet nordmenn flest drømmer om når de blir bedt om oppgi sitt drømmedestinasjon.
Cook-øya Aitutaki
Landskapet om omgivelsene på reisemålene gir nordmenn sterke paradisassosiasjoner, viser reiselivsundersøkelser. Men paradiset er truet. De små øystatene og øyene rundt omkring på kloden er sårbare for klimaendringer og stigende havvann. Det er her virkningene av den globale oppvarmingen først vil bli synlige.

Men hvordan opplever øyboerne selv sin egen situasjon? Den danske frilansjournalisten Henrik Byrn har besøkt Cookøyene, en øygruppe i Stillehavet som strekker seg over et område på størrelse med Europa. Øygruppen ble en selvstendig stat så sent som i 1965 står i første rekke for å bidra i kampen mot global oppvarming. Du kan lese reportasjen til Byrn i denne utgaven av Folkevett.

Befolkningen og politikerne på Cook-øyene og i mange andre små øystater ser ikke med blide øyne på de store landenes treghet med å sette i verk effektive tiltak mot klimakrisen. Den juridiske rådgiveren til utenriksdepartementet på Cook-øyene, Myra Moeka, utelukker ikke en serie med rettsaker, dersom ikke USA, Kina, India og EU-landene endrer livsstil og/eller holdning. Kravet om erstatninger vil bli drøftet på det neste regionale møte i Pacific Islands Forum opplyser den juridiske rådgiveren og føyer til at mange små øystater vil gå sammen i en felles front for å styrke posisjonene sine i eventuelle framtidige rettssaker. Kravene kan komme opp i milliarder av kroner og vil bli begrunnet i statenes manglende oppfyllelse av Kyoto-protokollen.

Det ikke bare et område med en unik kultur og natur som vil gå til grunne. Når havvannet feier over de lavtliggende øyene og atollene på kloden er det et varsel om en varmekatastrofe som i neste omgang også vil ramme alle andre.