Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sviket i Johannesburg

LEDER: FNs toppmøte om bærekraftig utvikling i Sør-Afrika ble gjennomført mot et dystert og dramatisk bakteppe.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

LEDER: FNs toppmøte om bærekraftig utvikling i Sør-Afrika ble gjennomført mot et dystert og dramatisk bakteppe.

I det sørlige Afrika er millioner av mennesker truet av sult og tørke. I Europa opplever vi en gigantisk flomkatastrofe og over Asia henger en skittengul sky som truer liv og helse.
– Vårt hus brenner ned og vi vet det, uttalte den franske presidenten i konferansens uformelle kappløp statssjefene imellom om å levere det mest velsmidde retoriske innlegget fra talerstolen. «Jorda og menneskeslekten er i fare og vi er alle ansvarlige... Vi kan ikke si at vi ikke vet. La oss gjøre alt for at det 21. århundre ikke blir århundret med forbrytelser mot livet selv…», fortsatte han.
– Toppmøtet i Johannesburg kan i ettertida bli stående som selve bunnpunktet for det internasjonale miljøarbeidet i nyere tid. Trolig for første gang siden FNs tilblivelse for over 50 år siden knyttet tusenvis av frustrerte demonstranter nevene i protest mot det de oppfatter som en farlig flørt med internasjonale storselskaper.
Det er liten grunn til å knytte store forhåpninger til globale konferanser som skal forsøke å finne løsninger på noen av de mest sammensatte og komplekse problemene som finnes på kloden. Allikevel ble resultatene fra Johannesburg mer magert enn mange hadde fryktet. Veien fra festtalene og den sterke optimismen til forsøkene på konkrete løsninger under møtet i Sør-Afrika har vært vanskeligere enn mange forestilte seg. Men det finnes lyspunkter og Norge framstår som en førende kraft i en del av denne prosessen.
Norges rolle som verdensmester på bortebane er ikke ny. Da Gro Harlem Brundland ble oppfattet som en internasjonal miljøvernminister for over 10 år siden høstet hun kritikk for tilstanden i eget land og ble rost for sin innsats ute. I Johannesburg framsto Norge igjen som en foregangsnasjon. Men de store ordene taper seg unektelig når miljøvernminister Børge Brende i Aftenposten blir minnet om Norges dramatisk manglende vilje til å verne barskog og artsmangfoldet og giftutslipp i Nordsjøen.
Det bør halehenget av de norske miljølobbyistene fra Johannesburg også merke seg. At rike land ikke klarer å løse grunnleggende økologiske utfordringer som vern av skog og artsmangfold bidrar neppe til å stimulere fattige nasjoner til bærekraftig handling.