Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Sunn, men næringsfattig mat

Vi har alltid tatt for gitt at sunn mat er proppfull av alle slags næringsstoffer, men slik er det ikke lenger.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vi har alltid tatt for gitt at sunn mat er proppfull av alle slags næringsstoffer, men slik er det ikke lenger.

Dagens matvarer er dyrket fram i et moderne, kjemisk landbruk tuftet på kapitalistiske interesser – at den største og tyngste grønnsaken, frukten eller annet framdyrket produkt, er det som gir høyest pris ut til forbruker og dermed høyest fortjeneste i alle ledd bakover til bonden. Ingen har spurt seg de siste 60 årene om disse produktene samtidig er de sunneste og mest næringsrike som kan dyrkes fram, og gi optimal helse til oss mennesker. Disse hensyn, sammen med de biologiske og økologiske, har ikke vært tatt med i det moderne landbrukets  kappløp om å oppnå størst mulige avlinger og høyest økonomisk lønnsomhet og avkastning.

I dag vet vi at dette har skjedd på bekostning av næringsinnholdet og næringsmengden i de fleste matprodukter, fra frukt og grønt til korn og alt som er konvensjonelt dyrket. Vi vet også at dette har og kan ha stor negativ betydning for vår helse, vårt immunforsvar, vår forplantningsevne og vår styrke til å motstå sykdom og for tidlig aldring, men vi vet ennå ikke omfanget av det.

Undersøkelser fra Storbritannia og USA fra 1930 og fram til i dag har vist en gradvis nedgang i næringsinnholdet tilsvarende minst 10-25 prosent. En amerikansk undersøkelse viste hele 50 prosent lavere seleninnhold i moderne kornsorter sammenlignet med de gamle. Målinger på antioksidanter har vist gjennomsnittlig 30 prosent lavere innhold. I enkelte matvarer har tapet av mengden enkeltmineraler som for eksempel magnesium, vært målt til 70-80 pst. Derfor er magnesiummangel en av de mest utbredte næringsmanglene i befolkningen.

Men samtidig har innholdet av miljøgifter og tungmetaller økt tilsvarende i matvarene på grunn av utstrakt bruk av plantevernmidler og økt industriell aktivitet. Dette bidrar også til å true helsen vår.

Undersøkelser av økologisk dyrkete produkter viser at innholdet av mineraler, vitaminer, antioksidanter og andre helsefremmende stoffer er høyere enn i konvensjonelt dyrkete matvarer tilsvarende det næringstapet som har vært de siste 60-70 årene.

Dette betyr tre viktige ting: 1.  Et betydelig tap av næringsinnhold og næringsmengde i dagens matvarer har ført til en ”stille epidemi” av mangeltilstander og helseplager i befolkningen som man innen moderne medisin verken kan oppdage eller behandle, fordi de ikke lar seg behandle med medikamenter, men bare med riktig ernæringsmedisin.

2. Det alvorlige næringstapet i matvarene har medført at selv nasjonale og internasjonale myndigheter har satt i gang omfattende forskning på dette feltet og har laget seg målsettinger om å øke produksjonen og forbruket av økologisk mat.

3. Det er meget stor sannsynlighet for at noen/mange av dine helseplager og sykdom(mer) kan ha sammenheng med næringsmangler i kroppen. Da vil kun riktig ernæringsmedisin og ortomolekylær medisin kunne hjelpe deg til å bli frisk.