Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

LEDER: Den store strømmen av folk på flyttefot går fra distriktene og til de store byene. Men det finnes en liten og økende motstrøm av enkeltpersoner og familier den andre veien.
KOMMENTAR: I Groruddalen samlet beboere seg i sorg til lysseremoni med røkelse og indianertromme da de fikk beskjed om at nærskogen skulle ofres til fordel for kommunal utbygging.
REPLIKK: Tradisjonen tro bekrefter regjeringen Norges rolle som pådriver for miljøet <EM>utenfor</EM> landets grenser i forslaget til statsbudsjett.
LEDER: Utviklingen av en global forbrukskultur etter vestlig- og amerikansk mønster stiller verdens nasjoner overfor store utfordringer. En vesentlig del av miljø- og klimatruslene på kloden kan tilbakeføres til et akselererende, ikke-bærekraftig forbruk.
LEDER: Har den stadig mer urbant orienterte norske miljøbevegelsen glemt kampen for matjord og sikring av bærekraftig matproduksjon?
KOMMENTAR: Vi trenger en økt etisk debatt om bruk av genetiske undersøkelser- og fokus på hvilke virkninger genteknologien vil kunne få for samfunnsutviklingen og samfunnets normer og verdier, skriver Lars Ødegård, leder av Bioteknologinemda i denne kommentaren.
KOMMENTAR: I USA har verdikonservative republikanere startet en ny verdidebatt. De føler seg ikke hjemme i det markedsøkonomiske kappløpet og mener det sterke fokuset på makt, penger og profitt bryter med grunnleggende konservative idealer.
LEDER: Da den moderne miljøbevegelsen tok form tidlig på 60-tallet, var det kampen for dyreliv og biologisk mangfold som var blant de aller viktigste drivkreftene. Nesten 45 år seinere er artsmangfoldet truet i en grad som ville ha rystet de første miljøpionerene.
KOMMENTAR: 86 årige James Lovelock, Gaia-teoriens far og en av gigantene innen økologisk tenkning – har utgitt ny bok. Fort deg å lese den. For snart kommer dommedag, skriver Arne Storønningen i denne kommentaren.
REPLIKK: Økoturisme er turistindustriens raskest voksende sektor, med en årlig vekst på 20-30 prosent. Nå satses det på økoturisme i Norge gjennom et prosjekt etablert av GRIP (Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk) med WWF og Innovasjon Norge som partnere.
LEDER: Det norske misjonsselskapet planlegger tilbaketrekningen fra misjons øya Madagaskar. «Vi er egentlig ferdig her nede», forteller Madagaskar-nordmennene.
REPLIKK: I Stjørdal har familien Selven og mer enn 50 andre familier flyttet inn i nybygde lavenergiboliger. I følge fagfolkene kan husholdningene i de nye terasseleilighetene redusere energiforbruket med omkring femti prosent.
LEDER: De olympiske lekene har blitt en av vår tids megabegivenheter. Lekene i Torino kan følges av opp mot 2 milliarder seere og på sportskanalene kan idrettsentusiastene se fjernsyn hele døgnet om de orker.

«Et rød-grønt alternativ? Alternativet er ikke grønnere enn jeg er på nesa.»

Er det mulig å tenke seg en hundredobling av forbruket i verden? Hvis ikke, må vi enten dempe forbruksveksten, eller så må vi være ærlige og si at vi mener at folk i Norge for all framtid skal tilhøre et lite, privilegert mindretall, skriver Arild Hermstad i denne alternative årstalen over rikets økonomiske tilstand.