Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vil teknologien redde oss fra klimakatastrofen, slik politikere og næringslivsledere ofte og gjerne hevder? Neppe alene. Teknologioptimismen bør møtes med en god porsjon skepsis.
Mediene skaper klimaangst med dommedagsprofetier, klager enkelte stemmer i klimadebatten. Det har blitt skrevet at medienes krisemaksimering og overdrivelser gjør oss handlingslammet overfor miljøutfordringen.
NRKs reality serie ”Den store reisen” skal skildre møtet mellom tre norske familier og utvalgte grupper av waorani-indianere i Ecuador, menkawaier i Indonesia og himbaer i Namibia.
Nyliberalismen har feilet og vesten politikere må ha mot til å gå mot venstre i møte med en umoralsk bank- og finanselite og sammenblanding av politikk og business, skriver tidligere president i Portugal, Mario Soares i denne kommentaren.
Miljøvernminister Erik Solheims postkortaksjon hvor ordførere over hele landet ble oppfordret til å verne en utrydningstruet art med spesiell tilknytning til sin kommune er fantasifull og effektiv offentlig kommunikasjon.
Å se dagens matkrise i lys av etterspørsel og tilbud skygger for de strukturelle grunnene til krisen, mener den indiske forfatteren og forskeren Dr. Anuradha Mittal i denne kommentaren.
 Forbrukarane treng ikkj e å gjere noko for at Noreg skal nå klimamåla, meldte Aftenposten den 28. januar. Stoltenberg kjøper ti prosent meir kvotar enn vi treng for Kyoto-perioden frå 2008 til 2012, og staten og næringslivet tek rekninga.
Klodens økosystemer er i fare. På FN-konferansen i Bonn om biologisk mangfold måtte miljøpolitikere fra 191 land svelge den bitre pillen: Målet om tydelig nedgang i tap av arter innen 2010 er neppe innen rekkevidde.
Pågår det et langsomt kulturelt folkemord blant verdens urfolk? Det er liten tvil om at de omkring 350 millioner representantene for klodens urfolk har fått vanskeligere levekår som følge av en tiltagende kamp om planetens råvarer.
KOMMENTAR: Du skal ikke kjøle ned planeten gjennom en liten handling i ditt eget privatliv. De fossile energikildene forbrennes i enorme strukturer som sitter fast i de aller dypeste sjiktene av vår økonomi og de må bort om vi skal ha en beboelig jord. Ingen kan rokke på de strukturene på egenhånd.
LEDER: Norske myndigheter opptrer med janusansikt i spørsmålet om vern av regnskog. På den politiske internasjonale arenaen framstår Norge som en miljøvennlig nasjon som går i spissen for å verne klodens siste grønne og viktige lunger.
To avtaler ble signert på toppmøtet om miljø og utvikling i Rio for 15 år siden – konvensjonen om biologisk mangfold og konvensjonen om klimaforandringer. Selv om de to konvensjonene har utviklet seg helt uavhengig av hverandre, så er de tett og innholdsmessig knyttet til hverandre.
LEDER: Framtiden i våre henders internasjonale nettverk av søstervirksomheter rundt omkring på kloden er kanskje ikke uten grunn uhøytidelig karakterisert som Fivhs best bevarte hemmelighet.
KOMMENTAR: I fjor fikk Norge en ny strategi for bærekraftig utvikling. Dokumentet inneholder dessverre ikke et eneste nytt løfte og ikke en eneste ny tid- eller tallfestet målsetting.
Grønnvasking er en realitet, og ”omdømme-management” er blitt stadig viktigere for selskapene. I mange bransjer gir et godt eller dårlig omdømme direkte utslag på inntjeningen.