Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Redder teknologien oss?

Vil teknologien redde oss fra klimakatastrofen, slik politikere og næringslivsledere ofte og gjerne hevder? Neppe alene. Teknologioptimismen bør møtes med en god porsjon skepsis.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vil teknologien redde oss fra klimakatastrofen, slik politikere og næringslivsledere ofte og gjerne hevder? Neppe alene. Teknologioptimismen bør møtes med en god porsjon skepsis.
Teknooptimisme?
1. Markedets evne til å ta i bruk ny, grønn teknologi er mangelfull.

Det klarer ikke hurtig nok å utvikle og ta i bruk ny teknologi der det er mest behov – i energi- og transportsektoren. Klimavennlig teknologi er ofte dyrere enn den fossile. Markedet preges av kortsiktighet og uforutsigbarhet. En høy oljepris gjør det lønnsomt å utvinne skitten olje fra oljesand. En lav oljepris, som nå, gjør en overgang til mindre miljøskadelige løsninger tyngre.

2. En ensidig tro på teknologien overser andre virkemidler.

Teknologitroen dytter ansvaret for klimaet over på ingeniører og offentlige og private investorer. Ingen norske politikere har til nå vist interesse for å dra velgerne med på en dugnad, bortsett fra oppfordringer om å holde forbruket oppe i en krisetid. Vi har ingen Yes-we-can-politikere. En potensielt mektig endringskraft, folk flest, blir dermed liggende brakk.

3. Teknologismens herredømme hemmer verdiendringer.

Miljøkrisen skyldes ikke mangel på tekniske virkemidler, men en mekanisk, teknologisk forestilling om at naturen kan og må manipuleres etter menneskets behov. Vårt materielle begjær ligger bak krisen. Vi trenger større ydmykhet overfor naturen og mer solidaritet overfor kommende generasjoner. Teknologismen bidrar ikke til det. ”Vi kan ikke løse et problem med den samme tenkemåten som har skapt problemet”, sa Albert Einstein. Å forhindre miljøkatastrofer er først og fremst en politisk lederoppgave: Det trengs en politikk som sikrer at markedet tar i bruk ny teknologi, det trengs en vilje til å lede velgerne – og ikke minst en forståelse for at økonomien må innordne seg naturens grenser.