Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Med et hjerte av olje

REPLIKK: Norge står i en særstilling når det gjelder globalt ansvar for klimaproblemene. Ikke bare har vi utslipp av klimagasser per innbygger som er langt høyre enn gjennomsnittet på planeten, men vi har bidratt vesentlig til krisen ved å pumpe opp olje til en verdi på ikke mindre enn 4500 milliarder kroner siden tidlig på syttitallet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
REPLIKK: Norge står i en særstilling når det gjelder globalt ansvar for klimaproblemene. Ikke bare har vi utslipp av klimagasser per innbygger som er langt høyre enn gjennomsnittet på planeten, men vi har bidratt vesentlig til krisen ved å pumpe opp olje til en verdi på ikke mindre enn 4500 milliarder kroner siden tidlig på syttitallet.

Norge har bidratt sammen med andre oljeproduserende land til å holde den fossile ødeleggelsesmaskinen i høygir. I dag pumper vi opp rundt 3 millioner fat olje hver dag.

Forskerne advarer, med stadig sterkere vitenskapelig belegg, om at vi kan ende opp i en global klimakrise som vil føre til ufattelig lidelse og død for millioner av mennesker. Det betimelige moralske spørsmålet er hvor lenge vi kan fortsette å pumpe opp olje som før, vel vitende om de dramatiske konsekvensene bruken av vår naturgitte olje kan føre til. Spiller vi nordmenn i vår olje-velstand russisk rullett med millioner av andre menneskers liv og lidelse som innsats?

I dette perspektivet nærmer det seg det moralsk groteske å diskutere om vi skal binde oss til klimamål om å redusere våre egne utslipp av klimagasser med 10, 20 eller 30 prosent. Har vi i tillegg et moralsk ansvar for å trappe ned oljeutvinningen? En plikt til rett og slett å sette i proppen og la oljen ligge der den er? I det minste midlertidig som vårt bidrag til en global klimaforsikring? Begår vi en kollektiv unnlatelsessynd hvis vi ikke gjør det?

Verdien av de gjenværende petroleumsressursene på norsk sokkel er i nasjonalbudsjettet for 2006 vurdert til 4210 milliarder kroner. Folkemord er begått for langt mindre verdier, grådighet og ensidig vrangvilje enn denne nette summen. Årlig utgjør olje- og gassvirksomheten en tredjedel av inntektene til den norske stat og finansierer en betydelig andel av vårt sosialdemokratiske velstandssamfunn som er uten like på planeten. Da skal det kanskje ikke mye til å overbevise oss selv om at det ikke er vårt problem og at de vi langer oljen vår til selvsagt må ta ansvaret for klimautslippene som vår olje fører til. De vil jo tross alt ha oljen vår…

En global klimakatastrofe som truer vår og våre medarters livsgrunnlag på planeten stiller oss overfor moralske utfordringer uten sidestykke i menneskets historie. Skal vi som nasjon gå inn i historien som oljerikingene som så en annen vei når vi måtte velge mellom andres lidelse og vår egen velstand? Skal vi bli husket for å ha sviktet de fattigste på planeten, de som er mest sårbare og vil rammes hardest hvis det går slik klimaforskerne frykter? Det er forholdsvis ensomt på toppen av listen over oljeproduserende land. På lengre sikt kan vårt nasjonale selvbilde og vår kollektive samvittighet vise seg å ha det bedre av å ikke være på listen i det hele tatt.