Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Mangfoldig global motstand

På samme tid som stormaktenes markedsfundamentalister har sitt Verdens økonomiske forum, markerer globaliserings skeptikerne seg med sitt Verdens Sosiale Forum. Forumet er et møtested for systemkritikere fra hele verden.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

På samme tid som stormaktenes markedsfundamentalister har sitt Verdens økonomiske forum, markerer globaliserings skeptikerne seg med sitt Verdens Sosiale Forum. Forumet er et møtested for systemkritikere fra hele verden.

I begynnelsen av februar ble Verdens Sosiale Forum avholdt for andre gang i Porto Alegre, Brasil. Møtet samlet nesten 16.000 delegater fra 4500 organisasjoner, og totalt 51.300 deltakere fra 131 land. Det er bemerkelsesverdig at ingen nasjonalregjering eller FN-organisasjon står bak. Under overskriften "en annen verden er mulig» samles et bredt spekter av frivillige organisasjoner som alle er enige i at dagens nyliberale økonomiske politikk må endres. Slagordet viser at man ikke har ett klart svar på hvordan denne verden skal se ut. Men hva oppnår man ved å møtes, og er det sosiale forumet starten på en ny global bevegelse?

En rekke internasjonale organisasjoner står bak, deriblant ATTAC, men den formidable arrangørjobben er det brasilianske organisasjoner og lokale myndigheter som utfører. Det sosiale forumet har oppstått som en motvekt til Verdens Økonomiske Forum, som ble avholdt samtidig i New York. Flertallet på det sosiale forumet er fra Latin-Amerika, men kun en av presidentene fra Latin-amerika følte seg mektig nok til å delta på årets økonomiske forum. Marionett-presidenter styrt av USA, Pengefondet og multinasjonale selskaper har opp gjennom historien provosert fram folkelige opprør på kontinentet, men Verdens Sosiale Forum er noe annet enn et slikt opprør. Kampen skal vinnes med demokratiske midler og grupper som går inn for væpnet kamp er det ikke rom for under det sosiale forumet. Selv om mange hører til i politiske bevegelser på venstresiden, finnes her også miljøforkjempere, jordløse, forskere, urfolk, feminister, bønder og fagforeningspamper i et lykkelig fellesskap.
Men hva er vi for og hva er vi mot? Walden Bello, fra Focus on the Global South, tar til orde for de-globalisering. Han mener globaliseringen i dag er så knyttet til de multinasjonale selskapene at vi er nødt til å distansere oss fra begrepet, og vise at dette er noe vi motsetter oss. Susan George mener derimot at vi ikke er imot globalisering, og hevder at det er media som har satt en merkelapp på bevegelsen.
- Vi er for globalisering, men ikke på dagens premisser, mener George. Hun jobber i Transnational Institute og er vise-president i ATTAC Frankrike.
- De multinasjonale selskapene er som Dracula, de er grusomme og vi vet at vi må gi blod, sier Roberto Bissio fra Social Watch i Uruguay. Ifølge økonomen Adam Smith er næringslivslederne selv markedets verste fiender.
- For at markedet skal fungere, må vi gjøre hva som helst for å hindre at lederne for disse selskapene møtes. Nå bestemmer de rammebetingelsene for globaliseringen, hevder Bissio. Susan George følger opp:
- Disse menneskene prøver hver dag å bringe oss tilbake til 1800-tallet når de frydefullt arbeider for å få utdanning og helse underlagt markedskontroll.
«En sosialistisk verden er mulig», ropes det i gatene. Men dette er et marginalt tema på konferansen. Verkstedene om rettferdig handel samler nesten 100 tilhørere, men ingen tror at dette kan redde verden heller. Kommunismen er død - leve nasjonalstaten ville vært en dekkende parole for konferansen.
- Nasjonalstatene må få velge sine strategier basert på landets karakteristika, sier Walden Bello, og vi må kreve mer rom for nasjonalstatene. Mange tok også til orde for mer regionalt samarbeid, men ikke gjennom organer som ligner på den Europeiske unionen. Og Peter Wahl fra World Economy, Ecology & Development (WEED) advarte på det sterkeste mot å kjempe for et globalt parlament, det vil bli et monster, mener han.
Walden Bello ser optimistisk på framtiden.
- Vi må promotere mangfold, når det gjelder fremtiden vet vi at det fins mange blomster som kan blomstre.