Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimakrise som skaper sykdom

Miljø- og klimaendringer kan komme til å true helsen og livet til millioner av mennesker, ikke bare i fjerne land, men også her hos oss.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Miljø- og klimaendringer kan komme til å true helsen og livet til millioner av mennesker, ikke bare i fjerne land, men også her hos oss.

Klima- og miljøendringer sammen er i ferd med å skape store økologiske endringer i hele naturen – i vann, mat, planter og dyr. De økologiske forandringene medfører nye mikrobiologiske forhold som alt levende, også menneskekroppen, er uforberedt på.

Vi ser det i naturen, nye typer sykdommer som oppstår, fra parasitter, bakterier og sopparter som er ukjente for vår flora.

Hva nye sykdommer kan komme til å bety for planter, dyr og mennesker har vi meget sannsynlig bare så vidt begynt å se starten på. Og denne starten er ikke oppløftende for naturens del, og heller ikke for menneskeheten. Det har vi allerede sett med fugleinfluensaen og nå den raskt verdensomspennende svineinfluensaen.

Allerede i dag kan vi ane at morgendagens sykdomspanorama i stor grad vil dreie seg om pandemier, skapt av virus og bakterier vårt immunforsvar ikke har noe godt forsvar mot. Samtidig ser vi nå konturene av at klimaendringene også kan øke spredningen av «gamle» sykdommer som malaria og kolera til helt nye land og områder. Derfor har legeforeninger i flere land gått ut med klare advarsler til myndighetene om de mulige katastrofale følgene for den internasjonale folkehelsen, dersom klimaendringene ikke bremses og stoppes.

Naturen er i ferd med å bli vår farligste fiende. Den nye mikrobiologiske krigføringen mot vår helse og vårt liv kan komme til å bli langt farligere enn trusler om krig og atomvåpenbruk. Og det vil bli et kappløp om tiden. Hvem vinner? Mennesket eller naturen? Historien har tidligere vist oss at naturen alltid vinner.

Heldigvis har vi lært noe av historien. Derfor lykkes vi enda i stor grad å bygge opp et raskt beredskap mot epidemiske sykdommer, selv om de er nye. Og medisinsk forskning har klart å utvikle vaksiner mot de nye fiendene, før disse får overtaket. Derfor kan vi nok sikkert unngå de katastrofale konsekvensene av den nye svineinfluensaen også. Millioner av mennesker vil heldigvis ikke dø – denne gang.

Men er effektivt beredskap og vaksiner godt nok i morgen? I framtiden? Selv om vi fortsetter å forurense og klimaendringene forverres? Det svaret kan komme fortere enn vi vil like.