Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Janusansikt om regnskog

LEDER: Norske myndigheter opptrer med janusansikt i spørsmålet om vern av regnskog. På den politiske internasjonale arenaen framstår Norge som en miljøvennlig nasjon som går i spissen for å verne klodens siste grønne og viktige lunger.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
LEDER: Norske myndigheter opptrer med janusansikt i spørsmålet om vern av regnskog. På den politiske internasjonale arenaen framstår Norge som en miljøvennlig nasjon som går i spissen for å verne klodens siste grønne og viktige lunger.
Under miljøkonferansen på Bali i desember 2007 presenterte statsminister Jens Stoltenberg nyheten som fikk norske miljøvenner nærmest til å hoppe i taket av glede. I løpet av de neste få årene lovet den regjeringen å bruke 15 milliarder kroner på vern av truet regnskog.

 

Men langt færre har fått med seg regjeringens mørke sider. Mens norske myndighetspersoner soler seg i glansen fra regnskogsatsingen – investerer Norge gjennom oljefondet milliarder av kroner til internasjonale oljeselskaper som hogger skog i stor skala og kjeppjager urfolk fra områder de har vært knyttet til årtusener. Ifølge Norwatch har oljefondet investert rundt 11 milliarder kroner i fire internasjonale oljeselskap som driver omstridt oljeutvinning i Amazonas. (Les saken her).

Dersom Norge skal ha noen som helst troverdighet i spørsmålet om vern av regnskog bør fondet fortest mulig selge seg ut av de aktuelle selskapene. Dersom dagens ordning med uttrekksmekanisme allikevel ikke skulle gi norske myndigheter hjemmel for å trekke seg ut av Amazonasverstinene bør den etiske standarden i regelverket heves, slik at myndighetene raskt kan markere standpunkt og ta konsekvensene av dette.

Norsk deltakelse i ødeleggelse av regnskog i Amazonas er direkte pinlig for norske myndigheter og helt uforenlig med rollen som global regnskogredder. Folkevetts urfolk-kjenner og reporter Knut Erik Helle besøkte nylig på oppdrag fra Norwatch det truede Kicwha-folket dypt inn i ecuadoriansk Amazonas. Kicwha-indianerne er et stolt urfolk med sterk bevissthet om sitt økologiske ansvar og om miljø-ødeleggelsene som foregår omkring dem. «De har pålagt seg selv kvoter for jakt på aper for å opprettholde en levedyktig bestand. Innenfor territoret har de også opprettet områder hvor jakt og fiske er forbudt. Her skal jungelen og artsmangfoldet være uforstyrret», rapporter Knut Erik Helle.

Forbannelsen for urfolket i Amazonas heter olje. Oljeselskapene AGIP og ConocoPhilips har rettigheter til oljekonsesjoner på indianernes områder og har det norske oljefondet som deleiere. Urfolkene ønsker oljeselskapene ut av området sitt. «At oljen her ligger urørt er vår gave til verden», fortalte tidligere stammeleder Franco Viteri. Kanskje noe å tenke på for ministrene Haga og Solheim også?

Arne Storrønningen
Redaktør