Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Insektsommer

Sommerfuglene går tilbake over hele verden. Bekymrer det oss? Mer enn tusen arter trues avmangel på barskogvern i vårt eget land. Etter 1960 har det gått nedover med artsmangfoldet i Norge.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Sommerfuglene går tilbake over hele verden. Bekymrer det oss? Mer enn tusen arter trues avmangel på barskogvern i vårt eget land. Etter 1960 har det gått nedover med artsmangfoldet i Norge.

LEDER: Det lille livet på kloden er truet. Bergfingersopp. Duftskinn. Granrustkjuke. Praktbarksopp.Svartsonekjuke. Dverggullav. Grynvrenge. Gubbeskjegg. Grønnsko. Kattefotlav og Kystkransmose. Ukjente og eksotiske navn på frender og individer som til sammen med oss utgjør den viktige livsveven som alt liv til sjuende og siste er avhengige av. Bryr vi oss?

Når var sommerfuglenes posisjon og det biologiske livet i skogbunnen tema på et styremøte i Norsk Hydro eller i Norske Skog? Spørsmålet er kanskje like interessant som svaret. For hvordan vil det gå med en sivilisasjon og kulturkrets som har glemt de usynlige forbindelse mellom artene og livsmangfoldet? Som tror at vekst og framskritt bare kan måles i størrelser som brutto nasjonal produkt og utvikling av ny infrastruktur og nye motorveier eller et økonomisk overskudd på bunnlinjen i et konsernregnskap.

Trenger vi skjønnhet? spør Steinar Lem i denne utgaven av Folkevett. Sammen med professor Sigmund Hågvar ved Landbrukshøgskolen på Ås tar han leserne med på en reise inni den skjulte verdenen i sin egen nærskog.

– Å drepe en sommerfugl. Den synd gyser min sjel for i sitt innerste, skrev Henrik Wergeland.

Er det tid for å gjenoppdage livet og den skjulte verdenen på bakken under oss og i myriader av mikrosamfunn rundt oss? Eller hva med de nordiske sommernattene, lydene, luktene, fornemmelsene, lyset og drømmene. Et annet sted i bladet tar Folkevetts stifinner Trond Wormstrand oss med ut i juninattens tussmørke med løvtunge trær og mild krydderluft drivende over fuktige marker. Mangfoldet er truet. Men langt fra borte. De fleste sommerfuglene er her ennå. Skrukketrollet, skolopendere og collembolene også.

Tid for å se det lille livet rundt deg igjen. Og under deg.

God insektsommer!