Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hvordan drive lykkepolitikk?

LEDER: Bør et lands politikk ha som mål å gjøre folk lykkeligere?

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

LEDER: Bør et lands politikk ha som mål å gjøre folk lykkeligere?

Ja, vil mange svare, selvfølgelig bør den det. Materialisme og kommersialisering skaper veldige behov, og reklame styrer til en viss grad hva vi oppfatter som lykke. Denne påvirkningen skaper en konstant higen etter det som andre har og som man ikke selv kan få. Kan politikerne gjøre noe med alt dette? Og hvem vet hva som vil gjøre oss lykkeligere?

Lykkeforskningen gir faktisk noen svar på disse spørsmålene. Samfunn hvor mange oppgir at de har det bra, kjennetegnes blant annet av stor grad av frihet, tilgang på kunnskap, stor økonomisk likhet, likestilling mellom kjønnene, politisk demokrati, sivile rettigheter og tillit mellom menneskene – ved siden av materiell velstand. Det er med andre ord en myte at mennesker i fattige land er lykkeligere enn oss. Statistikken viser også at vi er lykkeligst når vi lever i parforhold eller har andre nære, gode relasjoner, når vi trives med arbeidet vårt og har god helse.

Dersom man skal drive politikk for å gjøre flest mulig lykkelige, vil det i Norges tilfelle være feilslått å øke det generelle velstandsnivået. Statistikken viser nemlig at det bare er de virkelig fattige som får bedre livskvalitet av bedre økonomi. I den grad penger spiller inn, er det altså nettopp her, blant de som har minst, at vi bør sette inn ressursene. De som har nok fra før, blir ikke nevneverdig lykkeligere av å få bedre råd. Enkelte forskere hevder sågar at man blir ulykkeligere av det. En god politikk vil være en som legger til rette for tillit mellom mennesker, gode relasjoner, bedre helse og større trivsel på jobben. En politikk som appellerer til de materialistiske sidene i oss vil derimot gjøre oss mer ulykkelige, siden en materialistisk innstilling i seg selv har negativ innvirkning på lykkefølelsen.