Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Grønt bedrag?

REPLIKK: Økoturisme er turistindustriens raskest voksende sektor, med en årlig vekst på 20-30 prosent. Nå satses det på økoturisme i Norge gjennom et prosjekt etablert av GRIP (Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk) med WWF og Innovasjon Norge som partnere.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
REPLIKK: Økoturisme er turistindustriens raskest voksende sektor, med en årlig vekst på 20-30 prosent. Nå satses det på økoturisme i Norge gjennom et prosjekt etablert av GRIP (Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk) med WWF og Innovasjon Norge som partnere.

Det skal blant annet lages en sertifiseringsordning for godkjente økobedrifter, etter svensk modell. En stor del av økoturismen i verden finner sted i utviklingsland, gjerne i vanskelig tilgjengelige naturområder. Turistene kommer for å titte på natur og dyreliv, mens de samtidig bidrar til vern gjennom pengene de legger igjen. Dermed kan både turister og lokalbefolkning få økt forståelse for betydningen av å verne truet natur.
Likevel har økoturismen - som all turisme - en problematisk bakside.

Enda fjernere steder berøres og masseturismens motorveg trenger lengre inn i regnskog og nasjonalparker. Økoturismen utgjør i dag en minimal del av verdens turisme. Er det viktigere å satse på å gjøre masseturismen mer miljøvennlig? Økoturismen spiller på det eksotiske.

Høye priser og begrenset tilgjengelighet gjør den til et privilegium for velstående borgere i vesten. Den typiske økoturist er mellom 35-54 år, har høyere utdanning og har gjerne en romantisk lengten etter det «ekte» og urørte.

Kan økoturismens mål om å kombinere vern av natur og dyreliv med utvikling av lokalsamfunnet overhodet forenes? Utvikling og bevaring er begreper som står i motsetning til hverandre og de sier neppe nei til en real slosskamp. Hvem seirer når vern av miljø kommer i konflikt med en fattig lokalbefolknings ønsker om høyere levestandard? Vestlige miljøorganisasjoner spiller ofte en sentral rolle i utvikling av økoturisme i land i den 3. verden. Vern av arter og økosystemer er en universell verdi, men det eksisterer en fare for at gjennomføringen vil skje etter vestlige modeller, uten nok bruk av lokal kompetanse.
Økoturismen er først og fremst småskala turisme. Hva skjer når økoturismen lykkes og prosjektene utvides til større områder og involverer flere turister?

At økoturismen gjerne ligger avsides til innebærer at turister ofte er avhengige av fly. Dagens flytrafikk er allerede en trussel mot de økosystemene turistene vil oppleve.
Positivt: Dersom økoturismen vokser seg sterk og klarer å bevare strenge krav til vern, kan den vel være med på å dra den øvrige turistnæringen i riktig retning. Når etterspørselen etter miljøreiser øker vil turoperatører komme kravene i møte.

Det finnes eksempler på at økoturismeprosjekter kan representere gode økonomiske utviklingsmuligheter for fattige land og regioner, og at inntekter fra turismen brukes til vern av regnskog og truede dyrearter. Styrken i opplysning og holdningspåvirkning må heller ikke undervurderes, økoturismen kan oppmuntre til respekt for andre levevis og kritisk refleksjon over turistens eget samfunn.

Men det kan bare skje gjennom sterk bevissthet om økoturismens farer. Vi må håpe at WWF og GRIP er oppmerksomme nok på at økoturismen kan undergrave seg selv ved å bli masseturismens spydspiss.

Hilde Kristin Egeland er masterstudent i kulturvitenskap ved universitetet i Bergen og medlem av Framtiden i våre hender.